Home > Studia II Stopnia > Rolnictwo > Zaoczne > Bydgoszcz > Rolnictwo - Studia II Stopnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Rolnictwo - Studia II Stopnia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rolnictwo - Studia II Stopnia - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Organizacja studiów - stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku rolnictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i trwają 3 semestry. Do wyboru masz następujące specjalności - na studiach stacjonarnych: agronomia i agrobiznes oraz kształtowanie środowiska, a na studiach niestacjonarnych: ekonomika i doradztwo rolnicze ora produkcja roślinna.  Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji będzie około 800 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

  Twoje kwalifikacje - zdobędziesz umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji dzięki pogłębionej wiedzy w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Nauczysz się metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych i zasad ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy badawczej i studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w jednostkach doradczych.

  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:
  • ekofilozofii - wykorzystywanie treści kształcenia do wykonywania eksperymentów naukowych i ich opracowywania, rozumienie zjawisk ekologicznych zachodzących na obszarach wiejskich, planowanie ekorozwoju obszarów wiejskich;
  • agrofizyki - wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i obliczeń, opis procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach;
  • analizy instrumentalnej - prowadzenie badań z wykorzystaniem metod analizy instrumentalnej, ocena błędu analitycznego, wykonanie zestawów pomiarowych i planowanie toku procesu analitycznego.
  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:
  • agrobiotechnologii - posługiwanie się podstawowymi technikami stosowanymi w biotechnologii, prowadzenie kultur in vitro w skali laboratoryjnej, transgeneza roślin metodami wektorowymi i bezwektoro-wymi, selekcja i charakterystyka transformantów;
  • kształtowania środowiska - kształtowanie i ochrona krajobrazu, planowanie i wykorzystanie użytków ekologicznych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz;
  • metod badań rolniczych - planowanie badań, wybór metody badawczej prowadzenia oraz weryfikacji i interpretacji badań, dokonywanie opisu probabilistycznego i wnioskowanie statystyczne w przypadku zjawisk przyrodniczych;
  • postępu biologicznego - ocena różnych technologii uprawy rośli i wdrażania osiągnięć najnowszych badań podstawowych i stosowanych do praktyki rolniczej, wykorzystywanie przepisów prawnych związanych z systemami rolnictwa, technologią nawożenia, ochroną oraz uprawą roślin.

Inne informacje związane z Rolnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |