Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Warszawa > Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej i deweloperskiej - Warszawa - Mazowieckie

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej i deweloperskiej - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności praktyczne dotyczące współczesnych metod rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu w firmach budowlanych i deweloperskich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dyrektorzy, kierownicy, specjaliści działów controllingu, budżetowania, analiz, działów finansowo-księgowych oraz zarządzania kosztami i przychodami, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca sektor budowlany i deweloperski.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Program zajęć podzielony jest na trzy dwudniowe sesje:

  SESJA 1: Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium, obejmujące cały zakres merytoryczny i specyfikę rachunkowości zarządczej i controllingu w firmach branży budowlanej i deweloperskiej.

  Szczegółowy program sesji 1:
  1. Wprowadzenie.
  2. Specyfika realizacji projektów długoterminowych i jej wpływ na tworzenie informacji o przychodach, kosztach i wynikach:
  • wielookresowe ujęcie i analiza przychodów, kosztów i wyników projektu,
  • powiązanie i dostosowanie różnych narzędzi rachunkowości zarządczej do potrzeb i wymogów działalności budowlanej.
  3. Potrzeby informacyjne zarządzania projektami a system informacyjny rachunkowości:
  • wewnętrzni odbiorcy informacji,
  • zakres informacji dla partnerów biznesowych (zamawiający, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu zatrudniony przez zamawiającego) i ich wpływ na system informacyjny rachunkowości,
  • sprawozdawczość finansowa.
  4. Podział kontraktów budowlanych na mniejsze elementy dla celów zarządczych.
  5. Specyfika kosztów w projektach długoterminowych:
  • koszty bezpośrednie,
  • koszty nieplanowane,
  • koszty ogólne (zmienne i stałe),
  • koszty sprzętowo – transportowe,
  • koszty działalności pomocniczej,
  • koszty sprzedaży,
  • koszty finansowania zewnętrznego,
  • koszty ogólne jednostki realizującej działalność projektową.
  6. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie kontraktami długoterminowymi:
  • struktury kosztów (wg rodzaju, podmiotowa, przedmiotowa, procesowa, wg działań),
  • rachunek cyklu życia projektu,
  • wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników zorientowany na zarządzanie projektami, pozwalający na uzyskanie czytelnych i szybkich informacji o dowolnym obszarze zarządzania projektem,
  • rachunek kosztów docelowych, stosowany przede wszystkim w pierwszej fazie cyklu życia projektu – fazie przygotowawczej,
  • rachunek redukcji kosztów, stosowany głównie w fazie drugiej i trzeciej cyklu życia projektu, jako część koncepcji kaizen z dodatkowymi narzędziami do realizacji długookresowego celu redukcji kosztów (np. analiza porównawcza, przeprojektowywanie procesów pracy itd.),
  • rachunek kosztów działań, wykorzystywany przede wszystkim na najniższych poziomach organizacji projektu podlegających zarządzaniu, skonstruowany w taki sposób, aby dawał informacje o kosztach poszczególnych procesów realizowanych w projekcie,
  • rachunek kosztów pełnych standardowych, mający zastosowanie w obszarach, gdzie wykorzystanie innych narzędzi (np. rachunku kosztów ABC) jest nieopłacalne,
  • rachunek kosztów zmiennych standardowych – jako pomoc w analizie i budżetowaniu kosztów projektu oraz źródło informacji dla potrzeb metody EVM.
  7. Budżetowanie projektów długoterminowych:
  • dwuwymiarowy przekrój budżetów przychodów i kosztów projektów długoterminowych,
  • kosztorysy budowlane a budżet kosztów – podobieństwa, różnice, wykorzystanie informacji z Działów Technicznych dla potrzeb tworzenia informacji o kosztach projektów długoterminowych.
  8. Analiza odchyleń przychodów i kosztów rzeczywistych od przychodów i kosztów planowanych.
  9. System wewnętrznych cen transferowych jako narzędzie zarządzania centrami odpowiedzialności (centra zysku, centra kosztów, itd.):
  • metody rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych,
  • zasady ustalania wewnętrznych cen transferowych,
  • wpływ na sprawozdawczość finansową zastosowania systemu wewnętrznych cen transferowych.
  10. Specjalne narzędzie rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania projektami długoterminowymi – amerykańska metoda Earned Value Management (EVM):
  • znaczenie metody EVM w zarządzaniu projektami,
  • pomiar stopnia zaawansowania projektu według metody EVM,
  • podstawowe etapy zastosowania metody EVM,
  • wskaźniki ustalane w metodzie EVM,
  • formy prezentacji wyników zgodnie z metodą EVM.
  11. Pytania i odpowiedzi.

  SESJA 2: Warsztaty komputerowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel cz. 1
  W trakcie warsztatów wykonywane będą case study dotyczące:
  • zasad wykorzystania najważniejszych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel użytecznych dla potrzeb rachunkowości zarządczej i controllingu w firmach branży budowlanej,
  • zasad tworzenia struktur kosztowych (struktury kosztów według rodzaju, podmiotowa, przedmiotowa i procesowa) z uwzględnieniem wymogów budżetowania projektów długoterminowych.

  SESJA 3: Warsztaty komputerowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel cz. 2
  W trakcie warsztatów wykonywane będą case study dotyczące:
  • budżetowania projektów długoterminowych w ujęciu wielookresowym i jendookresowym, z dalszym podziałem na strukturę podziału pracy w projekcie,
  • analizy odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów planowanych (z uwzględnieniem zasad budżetowania elastycznego),
  • zastosowania specjalnego narzędzia rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania projektami długoterminowymi – metody Earned Value Management (EVM) w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

  UWAGA:
  Ilość miejsc w warsztatach ograniczona.
  O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń!

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |