Pośrednictwo Pracy - studia podyplomowe (dwusemestralne) - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pośrednictwo Pracy - studia podyplomowe (dwusemestralne) - Online

 • Cele
  Nauczanie teorii odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.  Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.  Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego lub niedzielnego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

  Przewiduje się 4 zjazdy egzaminacyjne w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia skierowane są do osób zatrudnionych lub przygotowujących się do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych służbach zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instytucjach szkoleniowych oraz agencjach pośrednictwa pracy, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.  Studia skierowane są też do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz lepiej przygotować się do działania w obszarze profesjonalnego i efektywnego pośrednictwa pracy.  Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy -wymogi kwalifikacyjne zawarte w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 z 01.05.2004 r. rozdz. 17 art. 91 i 92).
 • Szczegółowe informacje

  Program kształcenia

  • Pośrednictwo pracy-wprowadzenie,
  • Współczesny rynek pracy-lokalny i zagraniczny,
  • Bezrobocie- przyczyny i skutki,
  • Poradnictwo zawodowe i informacje zawodowe,
  • Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów,
  • Komunikacja interpersonalna,
  • Etyka w pośrednictwie pracy,
  • Prawo pracy-elementy,
  • Metodyka pracy pośrednika pracy,
  • Pośrednictwo pracy dla młodzieży i osób dorosłych,
  • Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • Rekrutacja i selekcja pracowników,
  • Rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Planowanie kariery zawodowej dzieci i młodzieży,
  • Marketing i promocja usług w pośrednictwie pracy,
  • Praktyka zawodowa.

Inne informacje związane z doradztwo publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |