Podyplomowe Studia Pośrednictwa Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Pośrednictwa Pracy - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowanie pracowników urzędów pracy i agencji zatrudnienia do wykonywania zawodu pośrednika pracy zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 z 01.05.2004r. rozdz. 17 art. 91 i 92)
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami studiów mogą być osoby, które legitymują się wyższym wykształceniem (licencjackie lub magisterskie). Oferta studiów jest szczególnie adresowana do osób z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, humanistycznym bądź pokrewnym oraz osób które już pracują w obszarze orientacji i poradnictwa zawodowego. Wymagane dokumenty: * Podanie na druku WSAP; * Odpis dyplomu * Ksero dowodu osobistego (str. 2,3 i 6) lub dwustronnie * 2 zdjęcia * potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni
 • Szczegółowe informacje

  Podyplomowe Studia Pośrednictwa Pracy


  Studia przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia profesjonalnej pośrednictwa pracy na bazie:

  • Znajomości przepisów i podstaw teoretycznych normujących zasady pośrednictwa pracy
  • Zasad etycznych oraz standardów usług w pośrednictwa pracy
  • Ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju zasobów ludzkich i zarządzania potencjałem pracy
  • Znajomości rynku pracy – lokalnego, krajowego, europejskiego
  • Znajomości wybranych unormowań w prawie pracy polskim i europejskim
  • Psychofizjologicznych aspektów wyboru szkoły i zawodu
  • Opanowania warsztatu oraz metodyki pracy pośrednika pracy
  • Posiadania wiedzy i opanowania umiejętności zakresu doboru pracowników do określonego miejsca pracy
  • Zapoznania z funkcjonowaniem pośrednictwa pracy dla młodzieży i osób dorosłych w publicznych służbach zatrudnienia i agencja pośrednictwa pracy

  Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podejmować zatrudnienie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa pracy w resorcie pracy, resorcie edukacji oraz tych instytucjach, w których prowadzone są usługi pośrednictwa pracy.

  KADRA

  Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych wyższych uczelni oraz wybitnych specjalistów-praktyków z zakresu poradnictwa zawodowego, którzy swoja wiedzą i doświadczeniem przygotują słuchaczy do pracy pośrednika pracy. Są to pracownicy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytutu Kariery, Ogólnopolskiego Forum Poradnictwa Zawodowego, Biura Kształcenia Koordynacji Kadr w Warszawie, Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i Powiatowych Urzędów Pracy.

  Czas trwania Studiów - 3 semestry - 300 godzin dydaktycznych

  Zapewniamy:

  • materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w wersji elektronicznej i tradycyjnej
  • bezpłatny dostęp do Internetu, programu Legali
  • zasoby biblioteki Uczelni
  • stały i bezpośredni kontakt Biura Obsługi Studiów Podyplomowych ze Słuchaczami po przez pocztę elektroniczną i stronę internetową
  Program ramowy Studia Podyplomowe Pośrednictwa Pracy

  MODUŁ Nazwa przedmiotu Godz.

  Aspekty prawne i podstawy teoretyczne pośrednictwa pracy

  Podstawy teoretyczne systemu poradnictwa 8

  Koncepcje rozwoju zawodowego i wyboru zawodu 10

  Czynniki wyboru zawodu i podejmowanie decyzji 10

  Psychologia różnic indywidualnych 10

  Standardy usług rynku pracy 10

  Podstawy prawa pracy 8

  Podstawy teoretyczne poradnictwa zawodowego w resorcie pracy i edukacji 10

  Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych 8

  Pośrednictwo pracy w agencjach zatrudnienia na terenie RP 12

  Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów 8

  Rynek pracy i rozwój zasobów pracy

  Rynek pracy 10

  Wpływ globalizacji na rynek pracy. Zawody schyłkowe i z

  przyszłością 10

  Aktywne sposoby poszukiwania pracy 12

  Podstawy działalności gospodarczej w Polsce i EOG 10

  Zarządzanie zasobami ludzkimi 12

  Rozwój osobisty

  Umiejętności społeczne w pracy pośrednika pracy

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |