Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Dzienne > Białystok > Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną - Białystok - Podlaskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną - Dzienne - Białystok - Podlaskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent studiów I stopnia:

  Absolwent tej specjalnosci posiada dobre przygotowanie teoretyczne z zakresu pedagogiki
  ogólnej, opiekunczej, społecznej, specjalnej, resocjalizacyjnej. Potrafi zastosowac wiedze z
  zakresu dydaktyki i teorii wychowania, psychologii wychowawczej, społecznej i klinicznej,
  socjologii wychowania i innych nauk społecznych. Poznaje podstawowa wiedze z zakresu
  prawa, które pozwoli mu na prawidłowa ocene sytuacji prawnej wychowanka jak i
  prowadzenie instytucji oswiatowych, opiekunczych lub wychowawczych.
  Absolwent dobrze orientuje sie w problematyce ochrony, pielegnacji i promocji zdrowia
  dzieci i młodzie$y, w rozpoznawaniu symptomów choroby i wczesnej interwencji.
  Poza tym przygotowany jest do zakładania nowatorskich form opieki i wychowania dzieci i
  młodzieży – dostosowanych do istniejacych obecnie potrzeb społecznych. Potrafi dokonac
  diagnozy rozwoju dziecka i na tej podstawie opracowac indywidualny program zajec
  rozwijajacych w zale$nosci od poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego
  wychowanka.

  Miejsca pracy absolwenta:
  organizacje społeczne, placówki opiekunczo-wychowawcze, żłobki, domy dziecka, swietlice
  szkolne, internaty, swietlice

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |