Home > Podyplomowe > Pedagogika > Zaoczne > Białystok > Resocjalizacja w Środowisku Otwartym - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Białystok - Podlaskie

Resocjalizacja w Środowisku Otwartym - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Resocjalizacja w Środowisku Otwartym - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu diagnozowania dzieci
  i młodzieŜy wymagającej wychowania resocjalizującego oraz projektowania takiego
  postępowania w warunkach środowiska otwartego.
  Program studiów zawiera trzy bloki tematyczne:
  - opieka nad dzieckiem w jego środowisku i diagnozowanie potrzeb opiekuńczych,
  - problemy rodziny w aspekcie tworzonych przez nią warunków wychowawczych,
  - strategiczne i proceduralne postępowanie resocjalizujące w odniesieniu do dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie ukierunkowane na projektowanie oddziaływań psycho-, socjo- i kulturotechnicznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zajmujących się dziećmi nieprzystosowanymi emocjonalnie oraz nieletnimi i młodocianymi przestępcami, tj. dla: nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników placówek opiekuńczych, pedagogów szkolnych, pracowników policji.
 • Szczegółowe informacje
  Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie przedmiotów objętych planem studiów,
  napisanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy.

  Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie pracy resocjalizacyjnej
  z dziećmi i młodzieŜą wymagającą takich oddziaływań. Uzyskane uprawnienia zwiększają
  szansę na rynku pracy (szkoła i instytucje systemu oświaty, placówki resocjalizacyjne,
  stowarzyszenia, sądy dla nieletnich, fundacje i organizacje pozarządowe prowadzące
  działalność pedagogiczną oraz inne instytucje zajmujące się pomocą dziecku i wspieraniem
  rodziny).

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |