Información


Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku jest uczelnią niepubliczną  założoną na podstawie decyzji MEN z dnia 17.10.1995 roku przez osobę fizyczną Leontynę Jakoniuk zwaną dalej Założycielem. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych 14.05.1996 roku pod poz. 83/96.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku działa na podstawie  Ustawy z dnia 27.07.2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statutu Uczelni i posiada osobowość prawną.


Podstawową jednostką organizacyjną uczelni w zakresie działalności dydaktyczno naukowej jest Wydział Nauk o Wychowaniu, gdzie Uczelnia  na kierunku Pedagogika prowadzi trzy letnie wyższe studia zawodowe (licencjackie). Program studiów został dodatkowo wzbogacony  o przedmioty specjalistyczne, których treść niezbędna jest w codziennym życiu człowieka.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |