Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Dzienne > Białystok > Resocjalizacja - Białystok - Podlaskie

Resocjalizacja - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Resocjalizacja - Dzienne - Białystok - Podlaskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent studiów I stopnia:

  Zdobywa wiedze w zakresie metodyki resocjalizacji wychowania, opieki i terapii diagnozy
  psychopedagogicznej, a take wiedze z zakresu: prawa rodzinnego i nieletnich, prawa
  socjalnego krajowego i europejskiego, kompetencje do interwencji terapeutycznej,
  edukacyjnej adresowanej do dzieci, młodziey i ich rodzin.
  Program tej specjalnosci pozwala na zdobycie umiejetnosci zawodowych w zakresie pracy z
  dziecmi i młodziea niedostosowana społecznie, z osadzonymi w zakładach karnych i
  osobami uzalenionymi, umoliwi prace z trudna młodziea, czesto objeta procesami
  marginalizacji i wykluczenia społecznego prowadzona w srodowisku otwartym.
  Absolwent posiada podstawowa wiedze do organizowania pomocy psychopedagogicznej
  swiadczonej zagroonym jednostkom i grupom społecznym, poznania teoretycznych i
  praktycznych podstaw parametrów jednostek niedostosowanych społecznie.
  Wszechstronnie wykształcony pedagog bedzie eksponował podejscie wychowawcze.

  Miejsca pracy absolwenta:
  Komendy Policji, Areszt Sledczy, Zakłady Karne, Policyjne Izby Dziecka, Pogotowie
  Opiekuncze, Zakłady Wychowawcze, Zakłady Poprawcze, Swietlice Terapeutyczne, Sady,
  Prokuratura, Kurator Sadowy dla Nieletnich.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |