Studia Podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne - Zaoczne - Łomża - Podlaskie

 • Cele
  Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674, z póź. zm.) oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli – Dz. U. nr 207 poz. 2110). Studia obejmują 500 godzin (350 godzin zajęć dydaktycznych, 150 godzin praktyki pedagogicznej w wybranej instytucji oświatowej). Treści programowe przedmiotów są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli. Treść kształcenia (320 godz.) obejmuje cztery bloki tematyczne: · Blok psychologiczny; · Blok pedagogiczny; · Dydaktyka przedmiotowa; · Przedmioty uzupełniające. Ponadto przewidziano seminarium i konsultacje (30 godz.)
 • Szczegółowe informacje

  Przygotowanie Pedagogiczne


  Program studiów

  Podstawy psychologii ogólnej

  Elementy psychologii wychowawczej i rozwojowej

  Elementy pedagogiki szkolnej, specjalnej i nauczania zintegrowanego

  Elementy pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej

  Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej

  Metodologia badań pedagogicznych

  Podstawy dydaktyki ogólnej
  Metodyka nauczania przedmiotów

  Organizacja i ewaluacja pracy nauczyciela

  Podstawy bhp i pierwsza pomoc        

  Podstawy prawne i organizacyjne oświaty

  Emisja głosu. Podstawy funkcjonowania i patologii narządu mowy

  Europejskie programy edukacyjne

  Etyka zawodu nauczyciela

  Kompetencje informatyczne nauczyciela

  Ochrona własności intelektualnej

  Seminarium i konsultacje
   
   
  Sylwetka absolwenta

  Absolwenci uzyskają między innymi wiedzę z zakresu:

  ·        przemian edukacyjnych oraz podstaw prawnych i organizacyjnych oświaty;

  ·        psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy;

  ·        teorii nauczania, uczenia się i wychowania;

  ·        metod i sposobów prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą;

  ·        organizacji, zasad i metod prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów;

  ·        organizacji i ewaluacji pracy nauczyciela;

  ·        emisji głosu;

  -        metodologii badań pedagogicznych.

   
   
  Czas trwania

  Studia obejmują 500 godzin (350 godzin zajęć dydaktycznych, 150 godzin praktyki pedagogicznej w wybranej instytucji oświatowej).

  Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy WSZiP w Łomży oraz pracownicy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

   

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |