Home > Podyplomowe > Socjologia > Zaoczne > Łomża > Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Łomża - Podlaskie

Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Zaoczne - Łomża - Podlaskie

 • Cele
  Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych. Kwalifikacje zdobyte w toku studiów mogą znaleźć zastosowanie w pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego, z upośledzeniem umysłowym, w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe I bądź II stopnia, które pragną pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia.
 • Szczegółowe informacje
  Socjoterapia

  Program studiów
  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

      * psychologii ogólnej i rozwojowej,
      * psychologii społecznej i wychowawczej,
      * socjologii,
      * psychoterapii,
      * terapii zajęciowej,
      * komunikacji interpersonalnej,
      * socjoterapii,
      * muzykoterapii i arteterapii,
      * socjodramy i psychodramy.

   

  Czas trwania studiów
  Studia realizowane są w dwóch modułach:

      * moduł I – dla osób, które nie są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji w szkolnictwie (studia trwają dwa semestry i obejmują 230 godzin),
      * moduł II – studia oparte o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkole i innych placówkach oświatowych (studia trwają trzy semestry i obejmują 350 godzin).

   

  Adresaci
  Studia podyplomowe skierowane są:

      * moduł I – do kuratorów sądowych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych typu domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, pracownicy zakładów karnych i poprawczych,
      * moduł II – zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem na studia przyjmowani są wyłącznie absolwenci kierunków: psychologia, socjologia, resocjalizacja oraz nauczyciele mający udokumentowane przygotowanie pedagogiczne.

   

  Sylwetka absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych będzie profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji socjoterapeuty. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie wykorzystywał w pracy z osobami potrzebującymi pomocy w przełamywaniu swoich problemów. Będzie działał etycznie służąc wsparciem wszystkim tym, którzy nie potrafią dostosować się dootaczającego ich świata.

   
   

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |