Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Łomża - Podlaskie - Białystok socjoterapia - Białystok studia podyplomowe socjoterapia - Moduł łomża - I870

Home>Podyplomowe>Socjologia>Zaoczne>Łomża>Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Łomża - Podlaskie
 
Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Łomża - Podlaskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Białystok socjoterapia
  • Białystok studia podyplomowe socjoterapia
  • Darmowe studi podyplomowe z doradztwa białystok
  • Moduł łomża
  • Podyplomowe socjoterapia warszawa
  • Socjoterapia łomża
  • Studia łożma resocjalizacja
Studia Podyplomowe - Socjoterapia - Łomża - Podlaskie Szczegóły
Cel:
Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych. Kwalifikacje zdobyte w toku studiów mogą znaleźć zastosowanie w pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego, z upośledzeniem umysłowym, w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych.
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe I bądź II stopnia, które pragną pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia.
Szczegółowe informacje:
Socjoterapia

Program studiów
Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

    * psychologii ogólnej i rozwojowej,
    * psychologii społecznej i wychowawczej,
    * socjologii,
    * psychoterapii,
    * terapii zajęciowej,
    * komunikacji interpersonalnej,
    * socjoterapii,
    * muzykoterapii i arteterapii,
    * socjodramy i psychodramy.

 

Czas trwania studiów
Studia realizowane są w dwóch modułach:

    * moduł I – dla osób, które nie są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji w szkolnictwie (studia trwają dwa semestry i obejmują 230 godzin),
    * moduł II – studia oparte o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkole i innych placówkach oświatowych (studia trwają trzy semestry i obejmują 350 godzin).

 

Adresaci
Studia podyplomowe skierowane są:

    * moduł I – do kuratorów sądowych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych typu domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, pracownicy zakładów karnych i poprawczych,
    * moduł II – zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem na studia przyjmowani są wyłącznie absolwenci kierunków: psychologia, socjologia, resocjalizacja oraz nauczyciele mający udokumentowane przygotowanie pedagogiczne.

 

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych będzie profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji socjoterapeuty. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie wykorzystywał w pracy z osobami potrzebującymi pomocy w przełamywaniu swoich problemów. Będzie działał etycznie służąc wsparciem wszystkim tym, którzy nie potrafią dostosować się dootaczającego ich świata.

 
 
Inne informacje związane z Podyplomowe i Socjologia: