Home > Studia I Stopnia > Pielęgniarstwo > Dzienne > Katowice > Pielęgniarstwo - Katowice - Śląskie

Pielęgniarstwo - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSPS/ Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pielęgniarstwo - Dzienne - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia te kierowane są dla osób, które chcą swą przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza.
       Studenci kierunku Pielęgniarstwo nabędą wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
   

       Nauka na studiach pierwszego stopnia odbywa się w formie studiów stacjonarnych przez 6 semestrów (3 lata). Łączna liczba godzin w toku studiów wynosi 4600, z czego połowa to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
       Praktyki i zajęcia praktyczne będą odbywane na oddziałach: położnictwa, ginekologii, pediatrii, interny, chirurgii, geriatrii, neurologii, psychiatrii, anestezjologii, opieki paliatywnej a także z następujących przedmiotów kierunkowych: podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej.
       Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, a na studiach niestacjonarnych w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, w razie potrzeby istnieje także możliwość zjazdów w piątki.


       W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.
       Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

Inne informacje związane z Pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |