Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem SWSIM- Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwent wyjdzie ze szkoły z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, które utraciły sprawność wskutek różnych chorób bądź urazów. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, będzie przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.
 • Praktyki
  Praktyka kliniczna Pracownia fizykoterapii Pracownia kinezyterapii Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna będąca uczelnią niepubliczną przyjmuje kandydatów na podstawie złożonych dokumentów: * Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis * Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w Szkole Wyższej * Kserokopia dowodu osobistego - str. 1,2,3,6. w przypadku nowego dowodu - awers i rewers dokumentu * Kserokopia książeczki wojskowej - str. 2,3,6,7 * Podanie do Rektora o przyjecie na studia (druk SWSI) * Informacje o ubezpieczeniu (druk SWSI) * Umowa finansowa (druk SWSI) * Potwierdzenie wpłaty opłaty rektutacyjnej * Cztery fotografie * Ankieta rekrutacyjna
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (stacjonarne, niestacjonarne) Fizjoterapia

  Student w czasie wykładów, ćwiczeń i praktyk uzyska wiedzę teoretyczną oraz wszechstronne przygotowanie praktyczne. Pozwoli to na podjęcie po studiach pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników fizykalnych w celach leczniczych, a także w profilaktyce.

  Po ukończeniu studiów licencjackich w Śląskiej Wyższej Szkole Informatyczno-Medycznej absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy:

      * w placówkach ochrony zdrowia

      * ośrodkach dla osób niepełnosprawnych

      * jednostkach prowadzących działalność prozdrowotną (gabinety odnowy biologicznej,                    gabinety masażu,

        centra fitness)

      * zakładach pracy chronionej

      * uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych

      * ośrodkach sportowych

      * ośrodkach opieki paliatywnej, domach opieki społecznej i innych placówkach opiekuńczych,  
         a także do dalszego zdobywania wiedzy na studiach drugiego stopnia.

  Fizjoterapia to kierunek dla ludzi aktywnych, otwartych i lubiących pracę z ludźmi. Zawód ten wymaga odpowiedzialności, podejmowania trafnych decyzji diagnostycznych i gotowości niesienia pomocy chorym, a co za tym idzie zrozumienia i cierpliwości w pracy z osobami trwale lub czasowo zmagającymi sie z problemami natury fizycznej. 

     A. Przedmioty kształcenia ogólnego

  1 Język angielski
  2 WF Kształcenie umiejętności  ruchowych
  3 Technologia informacyjna
  4 Etyka
  5 Socjologia
  6 Historia fizjoterapii
  7 Szkolenie BHP
  8 Przysposobienie biblioteczne

  B. Przedmioty podstawowe

  9 Anatomia prawidłowa człowieka
  10 Biologia medyczna
  11 Fizjologia
  12 Biochemia
  13 Biofizyka
  14 Biomechanika
  15 Kinezjologia
  16 Patologia ogólna
  17 Kwalifikowana  pierwsza pomoc medyczna
  18 Psychologia
  19 Pedagogika

  C. Przedmioty kierunkowe

  20 Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
  21 Kinezyterapia
  22 Terapia manualna
  23 Fizykoterapia
  24 Masaż leczniczy
  25 Fizjoterapia ogólna
  26 Podstawy fizjoterapii klinicznej
  27 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
  28 Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów
       wewnętrznych i innych specjalnościac
  29 Zaopatrzenie ortopedyczne
  30 Fizjoterapia u chorych oparzonych
  31 Fizjoterapia w kardiologii
  32 Fizjoterapia w pulmunologii
  33 Fizjoterapia w ginekologii
  34 Fizjoterapia w pediatrii
  35 Fizjoterapia w reumatologii
  36 Fizjoterapia w ortopedii
  37 Fizjoterapia w neurologii
  38 Fizjoterapia w urologii i chirurgii

  D. Przedmioty specjal.  /dyplom/

  39 Orzecznictwo
  40 Sport niepełnosprawnych
  41 Odnowa biologiczna
  42 Pracownia dyplomowa
  43 Seminarium dyplomowe z metod

  PRZEDMIOTY WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJANOŚCI
  REALIZOWANE SĄ PO SEMESTRZE 4 DLATEGO NIE ZAMIESZCZONO
  ICH W POWYŻSZYM ZESTAWIENIU

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |