Home > Studia I Stopnia > Pielęgniarstwo > Częstochowa > pielęgniarstwo z językiem angielskim - Częstochowa - Śląskie

pielęgniarstwo z językiem angielskim

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Polonijna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły pielęgniarstwo z językiem angielskim - W ciągu tygodnia - Częstochowa - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  PROGRAM STUDIÓW
  • Studia na kierunku "pielęgniarstwo" dostarczają wiedzy w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych oraz filozofii i teorii pielęgniarstwa.Studia zapewniają profesjonalne przygotowanie w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego, rehabilitacyjnego, diagnostycznego, środowiskowego, ratowniczego oraz opieki zdrowotnej.
  • Rozbudowany blok zajęć praktycznych oraz obowiązkowe praktyki pozwalają studentom nabyć:
   • umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu
   • utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych
   • w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania,
   • umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka,
   • umiejętności inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia,
   • umiejętności nauczania i zarządzania w pielęgniarstwie.
  • Zdobyte w toku kształcenia teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentom świadczenie usług pielęgniarskich obejmujących promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze, terapeutyczne rehabilitacyjne.
  • Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na uczelniach partnerskich Akademii Polonijnej w Unii Europejskiej w ramach programu Socrates-Erasmus,
  • Absolwenci będą posługiwali się językiem angielskim z elementami medycyny na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zwiększy to konkurencyjność absolwentów Akademii Polonijnej na europejskich i światowych rynkach pracy.

Inne informacje związane z Pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |