Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Dzienne > Katowice > Fizjoterapia - Katowice - Śląskie

Fizjoterapia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSPS/ Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Fizjoterapia - Dzienne - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje


       Fizjoterapeuta wykonuje zawód medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej i/lub psychicznej chorego. 
       Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Fizjoterapeuta w ramach zespołu rehabilitacyjnego współpracuje z lekarzem prowadzącym oraz lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej.
       Student w toku studiów uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, planowania kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę.


       Nauka na studiach  I stopnia odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przez 6 semestrów. Zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych realizowane są te same przedmioty w wymiarze nie mniejszym niż 2900 godzin na studiach stacjonarnych i nie mniejszym niż 1740 godzin na studiach niestacjonarnych.
       Obok zajęć teoretycznych student uczestniczy w zajęciach praktycznych i jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w instytucjach wskazanych przez Uczelnię i umożliwiających zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych.
       Dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wymiar praktyki jest taki sam i wynosi 920 godzin, w tym: praktyka kliniczna-80 godzin, praktyka w pracowni fizykoterapii-260 godzin, praktyka w pracowni kinezyterapii-260 godzin i praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej-320 godzin. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w ciągu tygodnia a na studiach niestacjonarnych w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych z możliwością zjazdów w piątki w razie potrzeby.


       Absolwent kierunku fizjoterapia w trakcie studiów uzyskał wiadomości i umiejętności niezbędne do: pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i upośledzeń intelektualnych, przywracania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowania tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia, prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania.
       Absolwent kierunku fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy  m.in.  w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne), sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu inwalidów aadaptacyjnej aktywności ruchowej, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży.

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |