Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - Warszawa - Mazowieckie

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:

  Dzień 1
  MSR 2 „Zapasy”
  MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
  MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”

  Dzień 2
  MSR 38 „Wartości niematerialne”
  MSR 36 „Utrata wartości” (aktywów rzeczowych)
  MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
  MSR 17 „Leasing”
  MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe”

  Dzień 3MSR 32, 39, MSSF 7 „Instrumenty finansowe…”
  MSR 21 „Transakcje w walutach obcych i różnice kursowe”

  Dzień 4
  MSR 27 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”
  MSSF 3 „Połączenia przedsiębiorstw”
  MSR 14 „Sprawozdawczość segmentów”

  Dzień 5Zasady przygotowywania i prezentacji sprawozdań finansowych (MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” )
  MSR 8 „Polityka rachunkowości…”
  MSR 10 „Zdarzenia po dacie bilansu”
  MSR 12 „Podatek dochodowy”
  Zasady sporządzania sprawozdań śródrocznych (MSR 34 „Sprawozdawczość śródroczna”)
  Prezentacja działalności niekontynuowanej (MSSF 5)

  Dzień 6Sporządzanie sprawozdania finansowego na moment przejścia na MSR – zasady MSSF 1 „Zastosowanie MSR po raz pierwszy” (w tym: ćwiczenia praktyczne)

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |