Home > Studia I Stopnia > Mechanika i Budowa Maszyn > Dzienne > Biała Podlaska > Mechanika i Budowa Maszyn - Studia Inżynierskie - Biała Podlaska - Lubelskie

Mechanika i Budowa Maszyn - Studia Inżynierskie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Białostocka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Mechanika i Budowa Maszyn - Studia Inżynierskie - Dzienne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (zawodowych) lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kierunków pokrewnych.

  Studia mają charakter interdyscyplinarny – bazując na wiedzy ogólnej
  , łączą przygotowanie inżynierskie z dziedziny mechaniki i informatyki z przygotowaniem z zakresu zarządzania. Absolwent posiada gruntowe wykształcenie techniczno-ekonomiczne oraz odpowiednie kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z koordynacją działań funkcjonowania przedsiębiorstw, wdrażaniem nowoczesnych technologii, projektowaniem procesów wytwórczych, zarządzaniem projektami. Absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania funkcjami technicznymi: projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu oraz doradztwa przemysłowego, logistyki, zarządzania kapitałem, transferu technologii oraz innowacyjności.

  Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

  Absolwent studiów I stopnia zostaje wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Jest on przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Specjalność – komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
  Absolwent specjalności przygotowany jest do wykorzystania współczesnych narzędzi CAD/CAM/CAE w praktyce inżynierskiej, w szeroko rozumianej branży mechanicznej. Posiada umiejętności w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej, przygotowania technologicznego produktu oraz jego wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu projektowania 2D i 3D oraz podstawowych analiz inżynierskich. Absolwent specjalności ma szerokie możliwości zatrudnienia, między innymi w zakładach przemysłowych obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biurach konstrukcyjnych, firmach projektowych. Dysponuje współczesną wiedzą inżynierską, która umożliwia elastyczne dostosowanie się do konkretnych wymagań stawianych w branży mechanicznej.

  Specjalność – konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów
  Absolwent specjalności posiada gruntowną wiedzę z zakresu konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i pojazdów. Nabywa umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej, programowania i użytkowania zarówno szeroko rozpowszechnionych systemów i programów komputerowych, jak również specjalistycznych pakietów wykorzystywanych w procesach modelowania, projektowania i wytwarzania elementów maszyn. Posiada wiedzę z zakresu budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów oraz specjalistycznego oprzyrządowania technologicznego.
  Absolwent specjalności posiada kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej w zakładach przemysłowych, w zakładach produkcji i eksploatacji pojazdów, w przedsiębiorstwach transportowych, w towarzystwach ubezpieczeniowych i w usługach motoryzacyjnych.

  Specjalność – inżynieria produkcji
  Absolwent specjalności zdobywa aktualną wiedzę z zakresu różnorodnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle maszynowym. Nabywa niezbędnych kwalifikacji w posługiwaniu się nowoczesnymi obrabiarkami wyposażonymi w systemy komputerowego sterowania numerycznego. Kształci się w praktycznym wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego z zakresu komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), komputerowo wspomaganego wytwarzania (CAM) oraz komputerowo wspomaganej kontroli jakości (CAQ). Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje umożliwiają realizację odpowiedzialnego zadania, jakim jest unowocześnienie stosowanych obecnie w przedsiębiorstwach technik produkcyjnych.
  Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do całościowego pojmowania procesów gospodarczych – ich aspektów technicznych, technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

  Specjalność – ekoinżynieria (studia II stopnia)

  Specjalność przygotowuje absolwenta do aktywnego włączania się w procesy modernizacji technologicznej i organizacyjnej polskiej gospodarki zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. Ogólne przygotowanie z zakresu nauk technicznych uzupełnione jest wiedzą ekonomiczną, zarządczą i technologiczną związaną z nowoczesnymi metodami produkcji z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Inne informacje związane z Mechanika i Budowa Maszyn

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |