Home > Studia II Stopnia > Inżynieria Środowiskowa > Dzienne > Biała Podlaska > Inżynieria Środowiska - Studia II Stopnia - Biała Podlaska - Lubelskie

Inżynieria Środowiska - Studia II Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Białostocka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Inżynieria Środowiska - Studia II Stopnia - Dzienne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia (zawodowych) lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku inżynieria środowiska i kierunków pokrewnych.

  Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii środowiska. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Potrafi porozumiewać się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracą grupową.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w instytutach naukowobadawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

  Specjalność – wodociągi i kanalizacje (studia stacjonarne)
  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z gospodarką wodno-ściekową, technologiami i urządzeniami wody, ścieków i odpadów, planowaniem, projektowaniem i gospodarowaniem zasobami wodnymi środowiska przyrodniczego.
  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji państwowej, jednostkach ochrony środowiska, w firmach projektowych, wykonawczych i eksperckich, w instytucjach naukowo-badawczych w szkolnictwie średnim i wyższym.

  Specjalność – sieci i systemy sanitarne (studia niestacjonarne)
  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, wodociągów i kanalizacji. Daje również podstawowe przygotowanie w zakresie sieci i systemów sanitarnych stosowanych w budownictwie i gospodarce przestrzennej.
  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac studialnych, projektowych oraz wykonawstwa z w/w zakresu. Jest przygotowany do pracy w pracowniach instalatorskich biur projektów oraz w przedsiębiorstwach wykonawczych z branży inżynierii środowiska.

  Specjalność – ogrzewnictwo i wentylacje (studia stacjonarne)
  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych i naukowych związanych z klimatem wewnętrznym w budynkach i innych obiektach, ochroną powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi, ogrzewnictwem i ciepłownictwem, wentylacją i klimatyzacją.
  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac studialnych, projektowych oraz wykonawstwa z w/w zakresu. Znajduje zatrudnienie w biurach projektowych, w wykonawstwie, w jednostkach administracji państwowej, w szkolnictwie średnim i wyższym.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |