Idź do home > Szkoły - Polska > Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Informacje

Uniwersyteckie tradycje Legnicy kontynuuje Wyższa Szkoła Menedżerska - pierwsza samodzielna wyższa uczelnia w powojennej historii miasta, największa wśród niepaństwowych uczelni w Zagłębiu Miedziowym. W jej murach pobierało naukę ponad 6000 osób. Obecnie kształci około trzech tysięcy studentów, na studiach magisterskich, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych. Dotychczas dyplomy odebrało ponad 2000 absolwentów.

Inicjatywa jej utworzenia związana jest z osobą mgr inż. Wacława Demeckiego - długoletniego, zasłużonego mieszkańca Legnicy i znanego w kraju przedsiębiorcy. W 1980 r. założył on Zakład Budownictwa Ogólnego, przekształcony w 1990 r. w Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Manager S.A. w Warszawie, jedną z pierwszych prywatnych spółek akcyjnych. Ta firma, która zasłynęła takimi realizacjami jak odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie, renowacja warszawskiej starówki, budowa Centrum Onkologii, Instytutu Fizyki Plazmy PAN, Akademii Medycznej w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego - stała się założycielem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.

Uczelnia powstała na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Początkowo uzyskała pozwolenie na prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie i Marketing (od 29 maja 2003 r. także magisterskich). Kolejną decyzją z 23 lipca 2001 r. otrzymała zgodę na uruchomienie studiów inżynierskich na kierunkach: Transport i Informatyka. Następnie Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia 27 września 2002 r. wydał zezwolenie na kształcenie zawodowe na kierunku Pedagogika, w dniu 4 grudnia 2002 r. na kierunku Ekonomia, a w dniu 1 października 2004 r. na kierunku Socjologia. W dniu 8 października 2004 r. uruchomiono studia inżynierskie na kierunku Architektura i Urbanistyka. Najnowszy etap rozwoju uczelni to magisterskie studia prawnicze i zawodowe studia filologiczne. WSM planuje uruchomienie kolejnych kierunków, specjalizacji i rodzajów studiów: polonistykę, historię, filozofię, matematykę oraz sprawdzone na Zachodzie studia na odległość distance learning oraz e-learning, które uzupełnią dotychczasowe tryby studiów: dziennych i zaocznych.

Aktualnie WSM prowadzi studia na dziewięciu kierunkach:

Zarządzanie - studia magisterskie, licencjackie i inżynierskie
Informatyka – inżynierskie
Transport – inżynierskie
Pedagogika – licencjackie, magisterskie
Ekonomia – licencjackie
Socjologia – licencjackie
Architektura i Urbanistyka – inżynierskie
Prawo – magisterskie
Filologie – licencjackie

Stale powiększa się baza materialna Uczelni W momencie startu w 1997 r. Wyższa Szkoła Menedżerska dysponowała budynkami po opuszczonym szpitalu przy ul. Reymonta 21. Objęła je w stanie kompletnej ruiny. W 2000 r. Uczelnia odkupiła od miasta sąsiednie budynki przy ul. Korfantego 4, które w większości nadawały się do rozbiórki. Dużym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym Uczelnia przekształciła je w nowoczesny kompleks dydaktyczno-administracyjny o powierzchni 3351 m.kw., który jest w dalszym ciągu rozbudowywany. Mieści się w nim Centrum Technik Komputerowych z 4 pracowniami i serwerem, nowoczesna aula wykładowa im. Prof. Leona Rowińskiego, Klub Studenta i sale dydaktyczne. W ciągu 5 lat (1998-2003) majątek trwały Uczelni został powiększony 12-krotnie, a majątek obrotowy - 21 razy.

W 2004 r. Uczelnia wydzierżawiła północne skrzydło Zamku Piastowskiego w Legnicy o powierzchni 2422 m.kw., co stanowi 38,5 % ogólnej powierzchni Zamku. Mieszczą się tam aula, biblioteka, sale wykładowe, pokoje profesorów i pomieszczenia administracyjne Najnowszym naszym nabytkiem są kupione w drodze przetargu obiekty w Szklarskiej Porębie, w których zlokalizowane będą wydziały zamiejscowe Uczelni, mieszkania profesorów i reprezentacyjne pokoje gościnne.

Absolwentów WSM można spotkać niemal w każdej firmie i instytucji w regionie legnickim. Wielu z nich pełni odpowiedzialne funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach lub zakłada własne firmy. Absolwenci wysoko oceniają jakość studiów. Podkreślają profesjonalizm nauczycieli akademickich, nowoczesność programów nauczania, nabycie umiejętności przydatnych w praktyce zawodowej. Wielu znalazło zatrudnienie za granicą, dzięki dobremu przygotowaniu uwzględniającemu wymogi unijne i świetnej znajomości języków obcych.

Istotnym składnikiem studiów są praktyki zawodowe, odbywane w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. WSM podpisała porozumienie wieloma firmami oraz z Federacją Pracodawców Polski Zachodniej, za pośrednictwem której pozyskuje miejsca na praktyki w sfederowanych w niej zakładach pracy. Studenci studiów zaocznych mogą być zwolnieni z obowiązku odbycia praktyk zawodowych jeżeli pracują lub pracowali zgodnie z kierunkiem (specjalnością) studiów. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, wielu studentów uzyskuje zatrudnienie w zakładach pracy, w których odbywali praktyki, a część z nich otrzymuje atrakcyjne stanowiska jeszcze przed formalnym ukończeniem studiów.

Ważną rolę pełni powołane przy Uczelni w 2003 r. Akademickie Biuro Karier, utworzone w wyniku grantu przyznanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Biuro udziela pomocy studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy i nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami oraz dostarcza informacji o sytuacji na rynku pracy. Powołanie Biura Karier było odpowiedzią na zwiększającą się konkurencję absolwentów wyższych uczelni oraz wysokie bezrobocie.

Od 2001 r. działa przy WSM chór Madrygał o kilkudziesięcioletniej tradycji. Zespół uświetnia uroczystości uczelniane i legnickie wydarzenia kulturalne oraz uczestniczy w ogólnopolskich i zagranicznych koncertach i festiwalach, zdobywając wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

Uczelnia uczestniczy w integracji lokalnego środowiska naukowego. Sprzyja temu porozumienie podpisane z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy. Wspólnie zorganizowano wiele wspólnych konferencji naukowych o tematyce ekologicznej, socjologicznej i pedagogicznej.

W kontaktach Uczelni wielką rolę z otoczeniem spełnia Społeczna Rada WSM, skupiająca przedstawicieli polityki, administracji i gospodarki. Rada uczestniczy w promowaniu Uczelni w kraju i za granicą oraz opracowywaniu strategicznych planów rozwoju WSM.

Wyrazem uznania dla dokonań Uczelni ze strony władz lokalnych było ufundowanie i przekazanie jej sztandaru przez Prezydenta Miasta Legnicy w 2002 roku.

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |