Home > Studia I Stopnia > Filologia > Zaoczne > Legnica > Studia I Stopnia - Filologia - Legnica - Dolnośląskie

Studia I Stopnia - Filologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Filologia - Zaoczne - Legnica - Dolnośląskie

 • Cele
  Studia filologiczne należą do najpopularniejszych w Polsce, a filologie angielska, niemiecka, rosyjska, francuska, włoska i hiszpańska to obecnie najbardziej oblegane w Polsce specjalności na kierunku filologicznym. Popularność studiów filologicznych wynika m.in. z wymogów nowoczesnego rynku pracy. Dlatego na studiowanie filologii obcej coraz częściej decydują się nie tylko przyszli nauczyciele czy tłumacze języka obcego, ale również potencjalni literaci, publicyści, dziennikarze radiowo-telewizyjni, menedżerowie oraz politycy. Dodatkową zaletą studiów jest to, iż oprócz szeregu sprawności retorycznych i bieglej znajomości języka obcego oferują one pogłębioną refleksję kulturoznawczą wspartą na solidnej wiedzy o literaturze, historii i kulturze danego kraju. Tego typu kompetencje okazują się bezcenne w kontaktach międzynarodowych na wszystkich szczeblach.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie składają w Biurze Rekrutacji (punktach rekrutacji) następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Uczelni), - świadectwo dojrzałości, - kserokopia dowodu osobistego, - 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm), - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (specjalności): o od lekarza medycyny pracy – kierunki: Filologia, Filologia polska, Pedagogika, Informatyka, Zarządzanie (spec. – Inżynieria Zarządzania Produkcją, Zarządzanie i inżynieria produkcji), o od lekarza ogólnego – kierunki: Architektura i urbanistyka, Ekonomia, Prawo, Socjologia, Transport, Zarządzanie (oprócz specjalności podanych w punkcie poprzednim), - dowód dokonania opłaty wpisowej, - książeczka wojskowa (do wglądu). 2
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat filologii
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Filologia

  Absolwent studiów zawodowych na kierunku Filologia na wybranej specjalności: filologia angielska, filologia niemiecka., filologia rosyjska, filologia francuska, filologia hiszpańska, filologia włoska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata filologii z uprawnieniami do nauczania jeżyka obcego we wszystkich typach szkól publicznych. Posiada on nie tylko szereg umiejętności komunikacyjnych - takich jak mówienie, pisanie, czy przekład w języku obcym - lecz również rozległą wiedzę na temat literatury, kultury i historii danego kraju.. Jako przyszły nauczyciel, absolwent filologii posiada także podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia językowego oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania dydaktycznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia filologiczne są wiec podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent tych specjalności może zatem znaleźć zatrudnienie nie tylko jako nauczyciel języka obcego, ale również jako animator kultury, publicysta specjalizujący się w kulturze i literaturze danego kraju oraz tłumacz.

  Studia zawodowe na tym kierunku trwają 6 semestrów (3 latał i kończą się złożeniem prac) dyplomowej w jeżyku obcym. Absolwenci otrzymują dyplom i tytułu licencjata filologii na wybranej przez siebie specjalności: filologii angielskiej, filologii niemieckiej, filologii rosyjskiej, filologii francuskiej, filologii hiszpańskiej, filologii włoskiej.

  Specjalności na studiach w ramach kierunku:

  • filologia angielska
  • filologia niemiecka
  • filologia rosyjska
  • filologia francuska
  • filologia włoska
  • filologia hiszpańska

  Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są kandydaci:

  • posiadający nową maturę z wynikiem co najmniej 50% w części podstawowej lub łącznie co najmniej 60% w częsci podstawowej i rozszerzonej z języka kierunkowego
  • posiadający nową maturę z języka kierunkowego, uzyskaną w szkole lub oddziale dwujęzycznym
  • legitymujący się międzynarodową maturą z języka kierunkowego (posiadający odpowiednie certyfikaty)
  • nauczyciele języka obcego z co najmniej dwuletnim stażem
  • uczestnicy olimpiady języka obcego na szczeblu co najmniej okręgowym

Inne informacje związane z Filologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |