Home > Studia I Stopnia > Geografia i Kartografia > Wrocław > Studia I Sopnia-Geodezja i Kartografia - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Sopnia-Geodezja i Kartografia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Sopnia-Geodezja i Kartografia - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  W trakcie nauki studenci opanowują podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru szeroko rozumianej geodezji i kartografii. Nabywają też umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,stosowania komputerowych technik gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku geograficznym, a w szczególności umiejętność opracowania i prezentacji wyników pomiarów w postaci map numerycznych i cyfrowych modeli terenu oraz zakładania i obsługi systemów informacji o terenie i środowisku.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty * podanie; * karta zgłoszenia:; * deklaracja opłat miesięcznych (pobierz druk) lub deklaracja opłaty semestralnej; * świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis); * 4 zdjęcia ; * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki:na kierunku Wychowanie Fizyczne lub Fizjoterapia zaświadczenie powinno brzmieć: BRAK PRZECIWWSKAZAŃ DO STUDIOWANIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA; na inne kierunki zwykłe zaświadczenie lekarskie. Wykaz placówek, gdzie można przeprowadzic badania * ksero dowodu osobistego; * dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) - (ksero str. 1,2,6); * podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji); * kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia- Geodezja i Kartografia

  Standardy kształcenia zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z lipca 2007 przewidują kształcenie:
  a) w grupie treści podstawowych z:
    • matematyki;
    • informatyki;
    • grafiki inżynierskiej;
    • fizyki.
  b) w grupie treści kierunkowych z:
    • geomatyki;
    • rachunku wyrównawczego;
    • geodezji podstawowej, satelitarnej i astonomii geodezyjnej;
    • geodezyjnych pomiarów szczególowych;
    • geodezji inżynieryjnej;
    • kartografii;
    • fotogrametrii i teledetekcji;
    • katastru i gospodarki nieuchomościami;
    • systemów informacji przestrzennej
  ;
   
  Program studiów na tym kierunku wzbogacają jeszcze przedmioty ogólne- języki obce,
  ekonomia, filozofia, etyka, technologia informacyjna oraz przedmioty specjalistyczne
  takie jak:
    • geoinformatyka;
    • szacowanie nieruchomości;
    • podstawy budownictwa;
    • ochrona środowiska;
    • podstawy nauk o Ziemi.


  Na absolwentów tego kierunku czekają instytucje geodezyjne, architektoniczne, biura
  projektowe, firmy urbanistyczne, budowlane i konsultingowe, urzędy administracji
  państwowej i samorządowej.
  Po ukończeniu studiów absolwenci mogą bezkonfliktowo podjąć dalszą naukę na studiach
  magisterskich uczelni technicznych posiadających ten kierunek.

Inne informacje związane z Geografia i Kartografia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |