Home > Studia I Stopnia > Filologia > Wrocław > Studia I Stopnia-Translatoryka - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Translatoryka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WWSiS-Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej-Wydział Informatyki oraz Wydział Filologii i Turystyki

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Translatoryka - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Translatoryka: ogólna teoria tłumaczeń i praktyczna wiedza dotycząca tłumaczeń z języka obcego na rodzimy i odwrotnie, w zależności od rodzaju tekstów i dziedziny, w której są stosowane; teoretyczna wiedza z zakresu translatoryki będzie wspomagana praktycznymi ćwiczeniami w zakresie tłumaczeń ogólnych, literackich, specjalistycznych, dobranych wszechstronnie i elastycznie, by dać absolwentom niezbędne podstawy do dalszego rozwijania zdobytej wiedzy w zależności od potrzeb wynikających z przyszłych zadań translatorskich, (jak również otworzyć drogę do podjęcia różnorakich, jeszcze bardziej wyspecjalizowanych, studiów podyplomowych). Specjalizacja ta jest też podstawą dla przyszłych tłumaczy przysięgłych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis * kwestionariusz osobowy * 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych * zaświadczenie lekarskie * dowód wniesienia opłaty wpisowej * kserokopia dowodu osobistego (dowód powiększony 2x)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Filologia Germańska
  Specjalizacja: Translatoryka

  Program studiów:

  *Blok przedmiotów ogólnych 15%
  *Blok przedmiotów podstawowych i kierunkowych 73%
  *Blok przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnościowych 12%

  Blok Ogólny 15%

  *Język obcy
  *Historia filozofii
  *Socjologia
  *Ekonomia
  *Łacina
  *Wychowanie fizyczne
  *Technologie informacyjne

  Blok Podstawowy i kierunkowy 73%

  *Historia literatury
  *Gramatyka opisowa
  *Kultura obszaru językowego
  *Historia obszaru językowego
  *Wstęp do językoznawstwa
  *Wstęp do literaturoznawstwa
  *Historia języka
  *Gramatyka kontrastywna
  *Praktyczna nauka języka specjalności
  *Pracownia dyplomowa
  *Seminarium dyplomowe

  Blok Specjalizacyjny specjalnościowy 12%

  *Wykład monograficzny
  *Ukierunkowane specjalizacją ćwiczenia multimedialne
  *Translatoryka
  *Edytorstwo
  *Literaturoznawstwo
  *Językoznawstwo komputerowe i korpusowe

  Absolwent filologii germańskiej może kontynuować studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w innych uczelniach prowadzących studia magisterskie.

Inne informacje związane z Filologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |