Studia II Stopnia-Filologia Germańska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Filologia Germańska - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Dlaczego studia magisterskie na filologii germańskiej? * Studia magisterskie to naturalna kontynuacja nauki i dopełnienie wykształcenia filologicznego * Studia magisterskie na germanistyce może podjąć każdy posiadający tytuł licencjata (po ukończeniu dowolnego kierunku studiów I stopnia) * Magisterskie studia germanistyczne to specjalizacja w danej dziedzinie: językoznawstwie lub językoznawstwie stosowanym lub kulturo- i literaturoznawstwie * Germanistyczne seminaria w WSF prowadzone są przez wybitnych specjalistów – znawców przedmiotu o uznanym dorobku w kraju i za granicą * Tytuł magistra filologii germańskiej w specjalizacji nauczycielskiej oznacza uprawnienia do nauczania języka niemieckiego we wszystkich rodzajach szkół, zakładach kształcenia nauczycieli i w szkołach wyższych * Magister filologii germańskiej to pewny krok do przodu w karierze zawodowej * Studia magisterskie na germanistyce otwierają drogę do kariery naukowej i tytułu doktora nauk humanistycznych
 • Praktyki
  Praktyki pedagogiczne (30 godzin praktyki samodzielnej; możliwość zaliczenia na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela języka niemieckiego)
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęcie na studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej lub filologii germańskiej w WSF, mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na dowolnym kierunku. Rekrutacja na studia ma charakter ciągły. Oznacza to, że kandydaci przyjmowani są do momentu zapełnienia wolnych miejsc w kolejności zgłoszeń w połączeniu z dopełnieniem w terminie wymaganych formalności. Uwaga: Specjalizacja nauczycielska na studiach magisterskich dostępna jest jedynie dla kandydatów legitymujących się dyplomem licencjata w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie filologii angielskiej lub języka angielskiego i odpowiednio filologii germańskiej lub języka niemieckiego lub lingwistyki stosowanej.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia- Filologia Germańska

  Program studiów (obejmuje 2 lata nauki, tj. 4 semestry)

  1. Grupa treści podstawowych
  1. Praktyczna nauka języka niemieckiego (PNJN)
  * Mówienie
  * Sprawności zintegrowane
  * Tłumaczenie
  * Pisanie akademickie
  2. Grupa treści kierunkowych (do wyboru treści w zakresie: językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa)
  * Seminarium magisterskie
  * Seminarium przedmiotowe
  * Seminarium uzupełniające
  * Zajęcia specjalizacyjne
  * Wykłady monograficzne
  * Przedmiot dodatkowy
  3. Grupa treści specjalizacji nauczycielskiej
  * Psychopedagogika
  * Dydaktyka języka niemieckego
  * Lektorat drugiego języka obcego (program kontynuacyjny, poziom B2)


Inne informacje związane z Filologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |