Idź do home > Szkoły - Polska > Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Informacje

Misją Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu jest kształcenie praktycznych umiejętności językowych na poziomie akademickim oraz wyposażenie absolwenta w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na znalezienie atrakcyjnej pracy.
W codziennym wypełnianiu swojej misji uczelnia wierna jest słowom wypisanym na jej sztandarze "Verba docent, exempla trahunt" ("Słowa uczą, przykłady pociągają").

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu jest uczelnią niepaństwową działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005 r. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.03.2002 r. uczelnia wpisana została do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 94.

W toku przeprowadzonej w marcu 2006 wizytacji, Państwowa Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła jakość kształcenia w naszej Uczelni, przyznając Wyższej Szkole Filologicznej ocenę pozytywną. Czytaj więcej ->
Dzięki uzyskaniu oceny pozytywnej, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.09.2006, Wyższa Szkoła Filologiczna uzyskała bezterminowe przedłużenie terminu ważności pozwolenia na prowadzenie działalności.

Kolejnym bardzo ważnym osiągnięciem WSF, było uzyskanie w maju 2007r. (decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Nasza uczelnia znana jest z dbałości o jakość procesu nauczania zapewnianej przez staranny dobór kadry akademickiej oraz utrzymywanie europejskich standardów nauczania. WSF realizuje nowatorski, interdyscyplinarny program kształcenia filologicznego, oparty na autorskich programach naszych profesorów i obejmujący doskonale skoordynowany system wykładów, seminariów, ćwiczeń i warsztatów, w pełni przygotowujący studentów do pracy w branżach nauczania języków obcych, tłumaczeń, turystyki, biznesu, mediów, edytorstwa lub managementu o charakterze społeczno kulturowym.

W maju 2007 roku ukazał się pierwszy tom z serii wydawniczej WSF: Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia zatytułowany „For the Love of the Embedded Word – in Society, Culture and Education”. Redaktorem serii jest Rektor WSF - prof. dr hab. Zdzisław Wąsik.

Studenci Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, dzięki przyznaniu naszej uczelni na lata 2007-2013 Karty Uczelni Erasmusa, mają możliwość studiowania lub odbycia praktyk studenckich za granicą.


Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |