Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Legnica > Studia I Stopnia - Inoformatyka - Legnica - Dolnośląskie

Studia I Stopnia - Inoformatyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Inoformatyka - Zaoczne - Legnica - Dolnośląskie

 • Cele
  Informatyka i coraz silniej związany z nią przemysł są najbardziej dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami wiedzy i techniki. Stale wzrasta popyt na fachowo przygotowane kadry, zapewniające firmom, które chcą utrzymać się na rynku, konkurencyjność i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii. Nic więc dziwnego, że wzrasta również zainteresowanie tą dziedziną wiedzy wśród absolwentów szkół średnich. Przekazywaniem wiedzy w zakresie technologii informatycznych zajmują się przede wszystkim uczelnie politechniczne. Stale wzrastająca liczba młodzieży zainteresowanej tym kierunkiem studiów powoduje przeciążenie uczelni państwowych, które nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy wychodząc naprzeciw potrzebom w tym zakresie, w 2001 roku uruchomiła studia o profilu informatycznym. Ukończenie studiów na Wydziale Informatyki zapewnia naszemu absolwentowi przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów z dziedziny projektowania i implementacji systemów informatycznych. Opuszczający mury naszej Uczelni absolwent ma wiedzę i umiejętności, które umożliwiają pracę w każdej z faz cyklu wytwarzania oprogramowania. Począwszy od sformułowania problemu, poprzez sporządzenie specyfikacji, opracowanie projektu, zakodowanie programów, aż do sporządzenia ich dokumentacji. Ukończenie studiów na Wydziale przygotowuje do wdrażania, administrowania i utrzymywania systemów informatycznych. Program studiów zapewnia biegłą znajomość współczesnych języków programowania środowisk programowych komputerów sieci komputerowych, posługiwanie się profesjonalnymi narzędziami programistycznymi. Absolwent zdobywa również wiedzę teoretyczną z zakresu teorii automatów i języków formalnych, metod i technik programistycznych, teorii algorytmów, działania i budowy systemów operacyjnych, baz danych, i sieci komputerowych. Nauka na inżynierskich studiach informatycznych w systemie dziennym trwa siedem semestrów. Studenci Wydziału informatyki studiujący w trybie zaocznym kończą naukę po ośmiu semestrach. Specjalizując się w zależności od swoich zainteresowań w dziedzinie korporacyjnych sieci komputerowych, systemów informatycznych w zarządzaniu lub inżynieria bezpieczeństwa komputerowego. Dyplom inżyniera informatyka, otrzymany po zakończeniu studiów stanowi doskonały punkt wyjścia w poszukiwaniu kiwaniu pracy. Absolwenci Wydziału Informatyki znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowaniu). W firmach wytwarzających lub adaptujących systemy informatyczne. Nasi wychowankowie podejmują również prace we wszystkich instytucjach, firmach i urzędach stosujących techniki informatyczne.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie składają w Biurze Rekrutacji (punktach rekrutacji) następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Uczelni), - świadectwo dojrzałości, - kserokopia dowodu osobistego, - 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm), - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (specjalności): o od lekarza medycyny pracy – kierunki: Filologia, Filologia polska, Pedagogika, Informatyka, Zarządzanie (spec. – Inżynieria Zarządzania Produkcją, Zarządzanie i inżynieria produkcji), o od lekarza ogólnego – kierunki: Architektura i urbanistyka, Ekonomia, Prawo, Socjologia, Transport, Zarządzanie (oprócz specjalności podanych w punkcie poprzednim), - dowód dokonania opłaty wpisowej, - książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier Informatyk
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Informatyka

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:

      * matematyka,
      * rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
      * fizyka techniczna,
      * podstawy ekonomii,
      * organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
      * prawo,
      * systemy wspomagania decyzji,
      * algorytmy i programowanie,
      * wstęp do użytkowania komputerów,
      * podstawy techniki cyfrowej,
      * inżynieria oprogramowania,
      * systemy formalne w informatyce,
      * programowanie obiektowe,
      * architektura komputerów,
      * bazy danych, sieci komputerowe,
      * systemy operacyjne, urządzenia techniki cyfrowej,
      * metody dyskretne,
      * modelowanie systemów informatycznych,
      * technologie internetowe,
      * wrowadzenie do grafiki komputerowej,
      * projektowanie systemów informatycznych.

  SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU
  INŻYNIERSKIE (4-letnie)

      * korporacyjne sieci komputerowe,
      * systemy informatyczne w administracji.


Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |