Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Zaoczne > Legnica > Studia I Stopnia - Transport - Legnica - Dolnośląskie

Studia I Stopnia - Transport - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Transport - Zaoczne - Legnica - Dolnośląskie

 • Cele
  W 2001 roku Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy uruchomiła studia na Wydziale Transportu. Ten kierunek studiów charakteryzuje się systemowym podejściem do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych oraz zarządzania nimi. Podstawą kształcenia na Wydziale Transportu w WSM jest nauka o systemach transportowych w ujęciu logistycznym integrującym technologię przewozów, techniczne środki transportu, infrastrukturę i systemy zarządzania. Ten kierunek kształcenia ma na naszym terenie bardzo istotne znaczenie. Przez Legnicę przebiega bowiem III transeuropejski korytarz transportowy, w którego skład wchodzi autostrada i magistrala kolejowa. Prowadzone badania prognostyczne w kierunku natężenia przewozów ładunków i pasażerów wskazują na stały wzrost zapotrzebowania na działalność transportowa., a co za tym idzie zwiększony popyt na wykwalifikowaną kadrę kierowniczą.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie składają w Biurze Rekrutacji (punktach rekrutacji) następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Uczelni), - świadectwo dojrzałości, - kserokopia dowodu osobistego, - 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm), - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (specjalności): o od lekarza medycyny pracy – kierunki: Filologia, Filologia polska, Pedagogika, Informatyka, Zarządzanie (spec. – Inżynieria Zarządzania Produkcją, Zarządzanie i inżynieria produkcji), o od lekarza ogólnego – kierunki: Architektura i urbanistyka, Ekonomia, Prawo, Socjologia, Transport, Zarządzanie (oprócz specjalności podanych w punkcie poprzednim), - dowód dokonania opłaty wpisowej, - książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Transport

  Absolwent Wydziału Transportu
  , wynosi ze szkoły umiejętność prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe; planowania procesów transportowych w systemach logistycznych; doboru środków transportowych i technologii przewozów do określonych zadań; kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych; organizowania potoków ruchu. Wykształcony przez nas inżynier transportu doskonale rozumie konieczność i zna zasady stosowania mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych; sterowania procesami ruchu; badania i oceny przydatności użytkowej technicznych środków transportowych w zakresie użytkowania i utrzymania w gotowości technicznej; zarządzania obiektami ekspedycyjnymi i eksploatacyjnymi. Wszechstronne przygotowanie zawodowe podwala na funkcjonalne i technologiczne projektowanie obiektów zaplecza technicznego transportu; badanie i ocenę niezawodności i bezpieczeństwa, a także efektywności systemów transportowych; stosowanie wspomagających systemów komputerowych w zakresie eksploatacji, sterowania i zarządzania, planowania i prognozowania rozwoju systemów transportowych.

  Wykształceni przez nią inżynierowie transportu to poszukiwani nie tylko na lokalnym rynku pracy fachowcy.

  Absolwenci WSM znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych. Zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych posiadających własny transport, centrach logistycznych, zapleczu technicznym transportu, urzędach administracji państwowej j samorządowej.

  Przedmioty kierunkowe:

  • matematyka
  • informatyka
  • badania operacyjne
  • ekonomia
  • podstawy organizacji i zarządzania
  • grafika inżynierska
  • fizyka techniczna
  • mechanika techniczna pojazdów samochodowych
  • podstawy logistyki
  • systemy i procesy transportowe
  • maszynoznawstwo ogólne
  • techniczne środki transportu
  • podstawy niezawodności i bezpieczeństwa systemów

  Specjalności w ramach kierunku:

  Inżynierskie (4-letnich):

  • logistyka i technologia transportu
  • eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |