Información

Nasi Założyciele

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu utworzona została w 1998 roku z inicjatywy:

    * Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
    * Fundacji Własności Prywatnej "SAMI SOBIE"
.

W roku akademickim 2003/2004 uruchomiony został Wydział Zamiejscowy WSHiR we Wrześni.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 roku, Stowarzyszenie nieustannie dokłada starań, by jego członkowie nie tylko odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami technicznymi, ale też postępowali zgodnie z rygorystycznymi standardami etyki.

W dobie globalizacji i integracji europejskiej Stowarzyszenie dzięki swoim doświadczeniom i ugruntowanej pozycji dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów. Dążenie to potwierdzane jest codzienną pracą i zaangażowaniem członków Stowarzyszenia zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.

Stowarzyszenie poczuwa się do odpowiedzialności za pomoc najsłabszym, by mogli oni się znaleźć w gronie najlepszych. Rozwijanie talentów wśród młodych ludzi i promocja nowych kadr poprzez umożliwienie im zdobycia gruntownej wiedzy jest jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia. Natomiast dla tych, którzy już poznali tajniki zawiłej sztuki, jaką jest rachunkowość i rewizja finansowa, Stowarzyszenie oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.

XXI wiek niesie ze sobą nowe, trudne wyzwania. Szybko zmieniające się przepisy prawa i warunki prowadzenia działalności wymagają od środowiska zawodu księgowych i finansistów ciągłego przystosowywania się. Zadania stawiane tej grupie zawodowej mają coraz bardziej interdyscyplinarny i złożony charakter. W tych nowych warunkach Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich przedstawicieli środowiska zawodowego, pomagając im w nadążaniu za duchem czasów.

Fundacja Własności Prywatnej "SAMI SOBIE"

Fundacja Własności Prywatnej "SAMI SOBIE" utworzona została na początku lat 90-tych. Głównymi celami jej funkcjonowania są:

    * popieranie i wspieranie inicjatyw gospodarczych,
    * kształtowanie i rozwijanie obywatelskiej świadomości aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
    * promowanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania rynku kapitałowego,
    * prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie organizowania działalności gospodarczej i funkcjonowania rynku kapitałowego,
    * pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla promowania i wspierania różnych form aktywności gospodarczej obywateli,
    * tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych do prowadzenia funduszy celowych oraz swobodnego obrotu środków rzeczowych i kapitałowych.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |