Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Poznań > Studia I Stopnia - Rachunkowość Budżetowa - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Rachunkowość Budżetowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiR-Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowość Budżetowa - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Przekażemy Ci wiedzę z zakresu finansów (lokalnych, publicznych), procedur budżetowych oraz elementów rachunkowości finansowej i zarządczej w jednostkach budżetowych. Jako Absolwent tej specjalizacji będziesz pracownikiem urzędów administracji publicznej różnego szczebla oraz wszystkich służb publicznych, posiadającym wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania finansami publicznymi. Twój zawód to między innymi: * księgowy jednostki budżetowej, * główny księgowy jednostki budżetowej, * analityk finansowy jednostki budżetowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty * oryginał świadectwa maturalnego * w przypadku nowej matury - ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej * wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w Biurze Rekrutacji: Wydział w Poznaniu). * 4 zdjęcia dowodowe * kserokopia dowodu osobistego * mężczyźni - kserokopia 1 i 2 strony książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania. * dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto WSHiR lub osobiste dokonanie wpłaty w kasie WSHiR.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Rachunkowość Budżetowa

  Studia w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości
  trwają trzy lata. Każdy rok akademicki podzielony jest na semestry, które trwają około piętnastu tygodni. Po każdym z nich następuje sesja egzaminacyjna, trwająca dwa tygodnie. W czasie zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów.

  Trzy pierwsze semestry mają charakter ogólny i przygotowują studentów z zakresu:

      * współczesnej teorii przedsiębiorstw,
      * prawa gospodarczego,
      * handlu i marketingu,
      * zarządzania,
      * finansów i rachunkowości,
      * podatków.


  Na drugim roku studiów (po ukończonym trzecim semestrze) studenci wybierają specjalizację. Program realizowany w trakcie kolejnych semestrów skupia się na przedmiotach specjalizacyjnych, stanowiących jednocześnie podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu licencjata.

  Przedmioty specjalizacyjne

      * Prawo cywile i handlowe,
      * Rachunek kosztów,
      * Rachunkowość budżetowa,
      * Międzynarodowe standardy rachunkowości,
      * Informatyczne wspomaganie rachunkowości zarządczej,
      * Komputerowa ewidencja gospodarcza,
      * Gospodarka i instytucje Unii Europejskiej,
      * Rachunkowość finansowa,
      * Rewizja finansowa,
      * Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych,
      * Audyt i kontrola wewnętrzna,
      * Ubezpieczenia,
      * Sprawozdawczość i analiza finansowa,
      * Obrót papierami wartościowymi,
      * Rachunkowość podatkowa,
      * Metody wyceny przedsiębiorstw i ich składników,
      * Kontrola skarbowa,
      * Prawo pracy,
      * Finanse międzynarodowe,
      * Obrót gospodarczy,
      * Język obcy biznesowy,
      * E-biznes,
      * Podstawy psychologii zarządzania,
      * Rachunkowość zarządcza,
      * Ekonomiczne problemy ochrony środowiska,
      * Seminarium.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |