Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Rachunkowośc w Biznesie - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Rachunkowośc w Biznesie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowośc w Biznesie - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Specjalizacja ta kształci specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne są przygotowani do zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych. Umiejętności z tej dziedziny oznaczają dla absolwenta uczelni zdecydowane zwiększenie perspektyw zawodowych. Wiedza ta oznacza dużą samodzielność przy pełnieniu funkcji menedżerskich lub umożliwia wykonywanie niezależnego zawodu na stanowiskach związanych z finansami i księgowością praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby zgłaszające się na studia licencjackie powinny posiadać następujący komplet dokumentów: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki, * cztery aktualne fotografie, * kserokopię dowodu osobistego, * kserokopię książeczki wojskowej, * numer NIP-u, PESEL, * podanie o przyjęcie na studia, * życiorys, * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Rachunkowośc w Biznesie

  Podejmując naukę w PWSBiJO, masz możliwość samodzielnego kształtowania ścieżki studiów. W trakcie studiów decydujesz o typie studiów, jaki chcesz ukończyć, specjalności lub specjalizacji, na jakich chcesz się kształcić oraz umiejętnościach, jakie chcesz nabyć. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych szybko zmieniających się realiach gospodarczych.

  Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu systemowi studiów, w którym odpowiednio ułożone bloki przedmiotowe pozwalają na dokonywanie kolejnych ważnych wyborów, sukcesywnie z semestru na semestr. Na program studiów składają się następujące bloki przedmiotów:

      *
        Przedmioty wykształcenia ogólnego
  - w tym bloku występują przedmioty z takich dziedzin, jak: język obcy, socjologia, psychologia, a także realioznawstwo.
      *
        Przedmioty podstawowe
  - w tym bloku znajdują się przedmioty niezbędne dla każdego ekonomisty. W jego ramach studenci uczą się więc ekonomii, matematyki, statystyki, finansów, informatyki, prawa, podstaw zarządzania, podstaw marketingu.
      *
        Przedmioty specjalizacyjne są zróżnicowane w zależności od wybranej specjalności lub specjalizacji studiów. Od II roku studiów proponowany jest również blok przedmiotów do wyboru. Pozwala on studentom rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności. Studenci uczęszczają również na seminaria dyplomowe (zależnie od typu studiów), na których zdobywają specjalistyczną wiedzę, związaną z tematyką pisanej pracy.

  Wybór kierunku, specjalizacji oraz trybu studiów

  Składając dokumenty w Biurze Rekrutacji , kandydaci muszą wybrać kierunek oraz tryb studiów. W PWSBiJO można studiować na kierunkach filologia angielska oraz zarządzanie w trybie dziennym i zaocznym.
  Studenci dokonują wyboru specjalizacji studiów pod koniec pierwszego roku. Uruchomienie poszczególnych specjalizacji zależy od zainteresowania studentów.

  W trakcie nauki dowiesz się między innymi:

      *
        Jakie są międzynarodowe standardy w rachunkowości,
      *
        Jak prawidłowo przeprowadzić bilans majątku,
      *
        Jak przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
      *
        Jakie są zasady i formy opodatkowania przedsiębiorstw,
      *
        Czym zajmują się międzynarodowe centra finansowe,
      *
        Jak przeprowadzić pomiar ryzyka finansowego,
      *
        Jak działa system finansowy państwa.  

  Przedmioty specjalizacyjne:

      *
        Analiza kosztów własnych
      *
        Analiza ekonomiczna
      *
        Bilansoznawstwo
      *
        Rewizja finansowa
      *
        Rachunkowość zarządcza
      *
        Rachunkowość specjalistyczna-budżetowa
      *
        Rachunkowość specjalistyczna-podatkowa
      *
        Systemy informatyczne w rachunkowości

   
  Grupy językowe

  O przyjęciu do konkretnej grupy zaawansowania językowego decyduje wynik testu kwalifikacyjnego z wybranego języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna. Z testu tego zwolnione są wszystkie osoby legitymujące się międzynarodowym certyfikatem kompetencji językowych (np. TOEFL, FCE, CAE, ZD, ZMP, BSICO, DELF i inne).

  Szkoła zapewnia każdemu studentowi indywidualny tryb nauczania języków obcych, dostosowany do stopnia jego zaawansowania, a także tempa przyswajania i utrwalania nowej wiedzy.

  Program studiów oparty jest na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz sprawdzonych, europejskich wzorcach kształcenia specjalistycznego. Studia umożiwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Słuchacze mają możliwość stałego kontaktowania się z Uczelnią, także drogą elektroniczną.

  Naszą misją jest wspomagać edukacyjnie polskich pracowników i polski biznes na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |