Ekonomia - Specjalizacja Rachunkowość i Skarbowość - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Specjalizacja Rachunkowość i Skarbowość - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Piła - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Studenci specjalności rachunkowość i skarbowość w trakcie studiów uzyskują profesjonalne przygotowanie do administrowania w strukturach samorządowych i kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającą szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

  Absolwenci specjalności posiadają bardzo dobre przygotowanie do uzyskania kwalifikacji audytora wewnętrznego, ponadto posiadają wiedzę z zakresu finansów publicznych, a także prawa bilansowego, podatkowego i budżetowego, znają podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych i budżetowych oraz zasady ich finansowania. Znajomość podatków, prawa oraz podstaw rachunkowości pozwala im na wykorzystywanie metod i technik z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i organizacyjnymi.

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznym, analizy ekonomicznej i finansowej oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych.
  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia.

  ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia na specjalności rachunkowość i skarbowość odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 6 tygodni praktyki zawodowej i 2 tygodnie praktyki dyplomowej. Na program studiów składają się przedmioty ogólne oraz specjalistyczne. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej oraz pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

  Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).

Inne informacje związane z rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |