Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Poznań > Studia I Stopnia - Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiR-Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  System ochrony zdrowia w Polsce podlega i przez najbliższe lata będzie podlegał bardzo intensywnym zmianom, zwłaszcza w zakresie zasad finansowania oraz zarządzania finansami. Skuteczność tych działań jest uzależniona od profesjonalnie przygotowanej kadry, która powinna posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ich restrukturyzacji, przekształceń własnościowych, a przede wszystkim nowoczesnej rachunkowości, planowania finansowego, wdrażania systemów jakości, zarządzania finansami oraz umiejętność analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku. Cel studiów Celem tego kierunku studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości, w szczególności odnoszącej się do jednostek służby zdrowia. Podczas nauki, studentom przekazana zostanie teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości, zwłaszcza dotyczącej: rachunku kosztów, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy sytuacji finansowej jednostek służby zdrowia, rachunkowości podatkowej, planowania finansowego, a także aktualną wiedzę o prawnych podstawach funkcjonowania jednostek służby zdrowia. Oprócz tego, absolwenci studiów zdobędą umiejętności kreowania właściwego wizerunku placówki służby zdrowia oraz zasad marketingu na tym trudnym obecnie, ale perspektywicznym rynku pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty * oryginał świadectwa maturalnego * w przypadku nowej matury - ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej * wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w Biurze Rekrutacji: Wydział w Poznaniu). * 4 zdjęcia dowodowe * kserokopia dowodu osobistego * mężczyźni - kserokopia 1 i 2 strony książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania. * dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto WSHiR lub osobiste dokonanie wpłaty w kasie WSHiR.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia

  Studia w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości
  trwają trzy lata. Każdy rok akademicki podzielony jest na semestry, które trwają około piętnastu tygodni. Po każdym z nich następuje sesja egzaminacyjna, trwająca dwa tygodnie. W czasie zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów.

  Trzy pierwsze semestry mają charakter ogólny i przygotowują studentów z zakresu:

      * współczesnej teorii przedsiębiorstw,
      * prawa gospodarczego,
      * handlu i marketingu,
      * zarządzania,
      * finansów i rachunkowości,
      * podatków.


  Na drugim roku studiów (po ukończonym trzecim semestrze) studenci wybierają specjalizację. Program realizowany w trakcie kolejnych semestrów skupia się na przedmiotach specjalizacyjnych, stanowiących jednocześnie podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu licencjata.

  Studia przygotują Cię do pracy w zawodzie:


      * księgowego,
      * głównego księgowego,
      * dyrektora finansowego,
      * biegłego rewidenta, badającego sprawozdania finansowe jednostek służby zdrowia,
      * menedżera.

  Przedmioty specjalizacyjne:

      * Rachunkowość przedsiębiorstw
      * Rachunek kosztów
      * System opieki zdrowotnej
      * Międzynarodowe standardy rachunkowości
      * Sprawozdawczość i analiza finansowa
      * Planowanie strategiczne i finansowe
      * Komputerowa ewidencja gospodarcza
      * Audyt i kontrola wewnętrzna
      * Marketing i promocja w służbie zdrowia
      * Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych
      * Rewizja finansowa
      * E-biznes
      * Etyka i negocjacje w służbie zdrowia
      * Współpraca z bankiem
      * Metody wyceny przedsiębiorstw i ich składników
      * Rachunkowość podatkowa
      * Kontrola skarbowa
      * Prawo pracy
      * Podatki i strategie podatkowe
      * Seminarium

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |