Home > Studia I Stopnia > Handel Międzynarodowy > Zaoczne > Poznań > Studia I Stopnia - Handel Miedzynarodowy - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Handel Miedzynarodowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiR-Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Handel Miedzynarodowy - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  W ramach tej specjalizacji przygotujesz się do pracy w warunkach postępującej globalizacji gospodarki. Procesy i reformy gospodarcze, dostosowujące nasze przepisy prawne do wymogów UE, wymuszają konieczność odpowiedniego wykształcenia przyszłej kadry menedżerskiej. Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa, marketingu międzynarodowego, politycznych uwarunkowań różnych rynków, negocjacji międzynarodowych, zarządzania wielonarodowościowymi zespołami pracowników, finansów międzynarodowych oraz procedur celnych. Staniesz się fachowcem mogącym pracować w: * biurach handlu zagranicznego, * międzynarodowych koncernach, * instytucjach współpracujących z firmami zagranicznymi, * urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych, * agencjach konsultingowych, * bankach i instytucjach finansowych, które już od dawna funkcjonują na rynkach międzynarodowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty * oryginał świadectwa maturalnego * w przypadku nowej matury - ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej * wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w Biurze Rekrutacji: Wydział w Poznaniu). * 4 zdjęcia dowodowe * kserokopia dowodu osobistego * mężczyźni - kserokopia 1 i 2 strony książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania. * dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto WSHiR lub osobiste dokonanie wpłaty w kasie WSHiR.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości trwają trzy lata. Każdy rok akademicki podzielony jest na semestry, które trwają około piętnastu tygodni. Po każdym z nich następuje sesja egzaminacyjna, trwająca dwa tygodnie. W czasie zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów.

  Trzy pierwsze semestry mają charakter ogólny i przygotowują studentów z zakresu:

      * współczesnej teorii przedsiębiorstw,
      * prawa gospodarczego,
      * handlu i marketingu,
      * zarządzania,
      * finansów i rachunkowości,
      * podatków.


  Na drugim roku studiów (po ukończonym trzecim semestrze) studenci wybierają specjalizację. Program realizowany w trakcie kolejnych semestrów skupia się na przedmiotach specjalizacyjnych, stanowiących jednocześnie podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu licencjata.

  Handel Międzynarodowy

  Przedmioty specjalizacyjne


      * Prawo cywile i handlowe,
      * Bankowość,
      * Prawo i polityka celna,
      * Międzynarodowe standardy rachunkowości,
      * Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
      * Komputerowa ewidencja gospodarcza,
      * Gospodarka i instytucje Unii Europejskiej,
      * Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym,
      * Ubezpieczenia,
      * Komunikacja i negocjacje w biznesie,
      * Obrót papierami wartościowymi,
      * Promocja w obrocie gospodarczym,
      * Międzynarodowe prawo handlowe,
      * Standardy jakości w obrocie gospodarczym,
      * Polityka handlowa Unii Europejskiej,
      * Marketing międzynarodowy,
      * Finanse międzynarodowe,
      * Obrót gospodarczy,
      * Język obcy biznesowy,
      * E-biznes,
      * Podstawy psychologii zarządzania,
      * Rachunkowość zarządcza,
      * Ekonomiczne problemy ochrony środowiska,
      * Seminarium.

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |