Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Poznań > Studia I Stopnia - Informatyka w Zarządzaniu - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Informatyka w Zarządzaniu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiR-Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka w Zarządzaniu - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności zarówno z dziedziny zarządzania, jak i informatyki. Będziesz potrafił wdrażać, rozwijać i administrować informatycznymi systemami zarządzania firmą. Opiera się to na znajomości zasad funkcjonowania firm w zakresie reguł prawnych, finansowych i marketingowych, a także teorii systemów wspomagania podejmowania decyzji. Będziesz umiał przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali mikroekonomicznej, regionalnej i makroekonomicznej, projektować informatyczne systemy zarządzania firmą przy wykorzystaniu infrastruktury sieci komputerowej, projektować oraz zarządzać rozproszonymi bazami danych oraz poznasz nowoczesne techniki podejmowania decyzji. Dzięki zdobytej wiedzy znajdziesz zatrudnienie w: * firmach, zajmując się wdrażaniem nowych, istotnych rozwiązań z dziedziny e-biznesu, pozwalających dużo sprawniej funkcjonować na rynku, * przedsiębiorstwach, wprowadzając systemy informatyczne wspomagające bieżące zarządzanie i procesy decyzyjne, * firmach konsultingowych, odpowiadając za doradztwo i prognozowanie zmian w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki, * firmach świadczących usługi internetowe, odpowiadając m.in. za odkrywanie nowych obszarów funkcjonowania i pozyskiwanie nowych klientów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty * oryginał świadectwa maturalnego * w przypadku nowej matury - ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej * wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w Biurze Rekrutacji: Wydział w Poznaniu). * 4 zdjęcia dowodowe * kserokopia dowodu osobistego * mężczyźni - kserokopia 1 i 2 strony książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania. * dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto WSHiR lub osobiste dokonanie wpłaty w kasie WSHiR.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Informatyka w Zarządzaniu

  Studia w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości
  trwają trzy lata. Każdy rok akademicki podzielony jest na semestry, które trwają około piętnastu tygodni. Po każdym z nich następuje sesja egzaminacyjna, trwająca dwa tygodnie. W czasie zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów.

  Trzy pierwsze semestry mają charakter ogólny i przygotowują studentów z zakresu:

      * współczesnej teorii przedsiębiorstw,
      * prawa gospodarczego,
      * handlu i marketingu,
      * zarządzania,
      * finansów i rachunkowości,
      * podatków
  .

  Na drugim roku studiów (po ukończonym trzecim semestrze) studenci wybierają specjalizację. Program realizowany w trakcie kolejnych semestrów skupia się na przedmiotach specjalizacyjnych, stanowiących jednocześnie podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu licencjata.

  Przedmioty specjalizacyjne

      * Prawo cywile i handlowe,
      * Bankowość,
      * Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
      * Komputerowo wspomagana restrukturyzacja procesów biznesowych,
      * Zarządzanie projektami informatycznymi,
      * Komputerowa ewidencja gospodarcza,
      * Gospodarka i instytucje Unii Europejskiej,
      * Komunikacja i negocjacje w biznesie,
      * Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania,
      * Informacyjne podstawy podejmowania decyzji,
      * Ubezpieczenia,
      * Obrót papierami wartościowymi,
      * Promocja w obrocie gospodarczym,
      * Technologie informatyczne w rachunkowości,
      * Międzynarodowe prawo handlowe,
      * Standardy jakości w obrocie gospodarczym,
      * Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych,
      * Polityka handlowa Unii Europejskiej,
      * Finanse międzynarodowe,
      * Obrót gospodarczy,
      * Język obcy biznesowy,
      * E-biznes,
      * Podstawy psychologii zarządzania,
      * Rachunkowość zarządcza,
      * Ekonomiczne problemy ochrony środowiska,
      * Seminarium,

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |