Studia I Stopnia - Informatyka w Biznesie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka w Biznesie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Informatycy stanowią elitarną grupę zawodową. O fakcie tym świadczą: wysokość uzyskiwanych przez nich zarobków, a także oczekiwania, które im się stawia. Informatycy ze znajomością języka obcego mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę za granicą: w krajach UE, a nawet w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych dostarcza praktycznej wiedzy informatycznej oraz wskazuje konkretne możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności w sferze biznesu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby zgłaszające się na studia licencjackie powinny posiadać następujący komplet dokumentów: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki, * cztery aktualne fotografie, * kserokopię dowodu osobistego, * kserokopię książeczki wojskowej, * numer NIP-u, PESEL, * podanie o przyjęcie na studia, * życiorys, * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Informatyka w Biznesie

  Podejmując naukę w PWSBiJO, masz możliwość samodzielnego kształtowania ścieżki studiów. W trakcie studiów decydujesz o typie studiów, jaki chcesz ukończyć, specjalności lub specjalizacji, na jakich chcesz się kształcić oraz umiejętnościach, jakie chcesz nabyć. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych szybko zmieniających się realiach gospodarczych.

  Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu systemowi studiów, w którym odpowiednio ułożone bloki przedmiotowe pozwalają na dokonywanie kolejnych ważnych wyborów, sukcesywnie z semestru na semestr. Na program studiów składają się następujące bloki przedmiotów:

      *
        Przedmioty wykształcenia ogólnego - w tym bloku występują przedmioty z takich dziedzin, jak: język obcy, socjologia, psychologia, a także realioznawstwo.
      *
        Przedmioty podstawowe - w tym bloku znajdują sią przedmioty niezbędne dla każdego ekonomisty. W jego ramach studenci uczą się więc ekonomii, matematyki, statystyki, finansów, informatyki, prawa, podstaw zarządzania, podstaw marketingu.
      *
        Przedmioty specjalizacyjne są zróżnicowane w zależności od wybranej specjalności lub specjalizacji studiów. Od II roku studiów proponowany jest również blok przedmiotów do wyboru. Pozwala on studentom rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności. Studenci uczęszczają również na seminaria dyplomowe (zależnie od typu studiów), na których zdobywają specjalistyczną wiedzę, związaną z tematyką pisanej pracy.

  Wybór kierunku, specjalizacji oraz trybu studiów

  Składając dokumenty w Biurze Rekrutacji , kandydaci muszą wybrać kierunek oraz tryb studiów. W PWSBiJO można studiować na kierunkach filologia angielska oraz zarządzanie w trybie dziennym i zaocznym.
  Studenci dokonują wyboru specjalizacji studiów pod koniec pierwszego roku. Uruchomienie poszczególnych specjalizacji zależy od zainteresowania studentów.


  Dowiedz się:

      *
        Jak efektywnie wykorzystać zasoby globalnej sieci INTERNET,
      *
        Jak administrować sieciami lokalnymi,
      *
        Co to jest e-biznes,
      *
        Na czym polega programowanie obiektowe,
      *
        Jak tworzyć profesjonalne bazy danych,
      *
        Czym różnią się od siebie systemy operacyjne MS Windows i Linux,
      *
        Jak projektować systemy informatyczne,
      *
        Jak korzystać z gotowych informatycznych pakietów wspomagających zarządzanie.

  Nasze atuty:

      *
        Laboratorium informatyczne wyposażone w nowoczesne, multimedialne mikrokomputery PC,
      *
        Wykładowcy nastawieni na konstruktywne przekazywanie wiedzy,
      *
        Praca w niewielkich grupach ćwiczeniowych,
      *
        Komputerowe wspomaganie intensywnej nauki języków obcych,
      *
        Pracownia komputerowa po godzinach,
      *
        Dla studentów darmowy dostęp do globalnej sieci INTERNET.

  Przedmioty specjalizacyjne:

      *
        Technologie internetowe,
      *
        Pracownia programowania,
      *
        Algorytmy i struktury danych,
      *
        Sieci komputerowe,
      *
        Bazy danych,
      *
        Multimedia i grafika komputerowa,
      *
        Systemy operacyjne.

  Grupy językowe

  O przyjęciu do konkretnej grupy zaawansowania językowego decyduje wynik testu kwalifikacyjnego z wybranego języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna. Z testu tego zwolnione są wszystkie osoby legitymujące się międzynarodowym certyfikatem kompetencji językowych (np. TOEFL, FCE, CAE, ZD, ZMP, BSICO, DELF i inne).

  Szkoła zapewnia każdemu studentowi indywidualny tryb nauczania języków obcych, dostosowany do stopnia jego zaawansowania, a także tempa przyswajania i utrwalania nowej wiedzy.

  Program studiów oparty jest na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz sprawdzonych, europejskich wzorcach kształcenia specjalistycznego. Studia umożiwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Słuchacze mają możliwość stałego kontaktowania się z Uczelnią, także drogą elektroniczną.

  Naszą misją jest wspomagać edukacyjnie polskich pracowników i polski biznes na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |