Home > Studia I Stopnia > Multimedia, Grafika Komputerowa > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Sieci i Systemy Multimedialne - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Sieci i Systemy Multimedialne - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSKiZ-Wyższa Szkoła Kominikacji i Zarządzania w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Sieci i Systemy Multimedialne - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  W dobie społeczeństwa informacyjnego coraz większego znaczenia nabiera możliwość przesyłania informacji multimedialnych niezależnie od miejsca i czasu. W komunikacji multimedialnej wykorzystujemy co najmniej dwa środki przekazu, takie jak: dźwięk, ruchomy obraz, tekst, grafikę. Przykłady aplikacji multimedialnych to: gry komputerowe, wideo na żądanie, wideokonferencje, kursy multimedialne itd. Nowe zadania stojące obecnie przed telekomunikacją i informatyką to stworzenie szerokopasmowych sieci umożliwiających oferowanie zintegrowanych usług multimedialnych oraz tworzenie aplikacji udostępniających informację multimedialną. Specjalność Sieci i systemy multimedialne jest przeznaczona dla osób, które po ukończeniu studiów chciałyby zajmować się tworzeniem systemów multimedialnych oraz zarządzaniem nowoczesnymi sieciami szerokopasmowymi. W kształceniu studentów tej specjalności nacisk jest położony na technologie wykorzystywane w nowoczesnych sieciach teleinformatycznych oraz systemach multimedialnych.
 • Praktyki
  Po czwartym semestrze studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na studia możesz zapisać się: * w trakcie rekrutacji letniej (od maja do września) – rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne oraz niestacjonarne * w trakcie rekrutacji wiosennej (od lutego do marca) – rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne Jak się zapisać? TRADYCYJNIE – przyjdź do Biura Rekrutacji i zabierz ze sobą: * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. nowej matury) * 3 kolorowe zdjęcia – format jak do dowodu osobistego * kwestionariusz – wypełnisz go w Biurze Rekrutacji * dowód osobisty * książeczkę wojskową (mężczyźni) W Biurze Rekrutacji czekają na Ciebie przedstawiciele Uczelni, którzy pomogą Ci załatwić wszystkie formalności. PRZEZ INTERNET – wejdź na stronę Rekrutacji on-line, przygotuj potrzebne dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i ominąć kolejki w momencie przyjścia do Biura Rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia dokumentów.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Informatyka
  Specjalność: Sieci i systemy multimedialne

  Studia inżynierskie w WSKiZ
  to przede wszystkim kierunkowe i specjalizacyjne przedmioty informatyczne, które stanowią ok. 80% programu studiów. Znaczna część programu studiów informatycznych realizowana jest w 20-osobowych specjalistycznych laboratoriach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy. Uczelnia należy do prestiżowego programu Microsoft IT Academy Advanced, dzięki temu studenci kierunku Informatyka mogą uzyskać certyfikaty ukończenia różnych kursów np. z zakresu programowania i baz danych. Wyjątkowym uzupełnieniem toku studiów informatycznych są warsztaty grafiki komputerowej, prowadzone każdego roku przez wykładowców i studentów znanej amerykańskiej uczelni Purdue University. Studenci mogą także uzyskać certyfikat Akademii Sieci Komputerowych Cisco, która jest również częścią programu studiów na kierunku Informatyka.

  Wybrane przedmioty kierunkowe:
  Podstawy technologii informatycznych, Podstawy programowania, Usługi internetowe, Teoretyczne podstawy informatyki, Architektura systemów komputerowych, Algorytmy i struktury danych, Programowanie – języki wysokiego poziomu, Systemy operacyjne, Systemy baz danych, Sieci komputerowe, Programowanie w języku C#, Programowanie obiektowe, Programowanie – języki niskiego poziomu, Inżynieria oprogramowania, Projektowanie baz danych, Grafika i komunikacja człowiek komputer, Projektowanie interfejsu użytkownika, Systemy wbudowane, Symulacja komputerowa, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Systemy wspomagania decyzji, Zarządzanie projektami informatycznymi, Rzeczywistość wirtualna, Administrowanie systemami informatycznymi, Projekt programistyczny oraz szeroki wybór przedmiotów obieralnych tj. Sieci telekomunikacyjne, Inżynieria bezpieczeństwa komputerowego, Telefonia IP, Nowe generacje języków ze znacznikami, Zaawansowane bazy danych, Programowanie deklaratywne i systemy eksperckie, Nośniki i systemy przechowywania danych, Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych, Systemy radiokomunikacji ruchomej, Informatyka medyczna, Systemy agentowe, Projektowanie aplikacji internetowych, Zastosowania Internetu, Projektowanie systemów informatycznych, Integracja sieci i usług, Algorytmy i protokoły routingu, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, a także: Zastosowanie fizyki w informatyce, Podstawy elektroniki i miernictwa, Podstawy elektrotechniki, Analiza matematyczna i algebra liniowa, Matematyka dyskretna, Metody probabilistyczne i statystyka, Teoria informacji, Podstawy telekomunikacji, Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, Ochrona danych, Ergonomia dla informatyków, problemy społeczne i zawodowe informatyki, różne przedmioty humanistyczne do wyboru oraz Język angielski w Informatyce.

  Po czwartym semestrze studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową.

  W trakcie piątego lub szóstego semestru wybierają najbardziej odpowiadającą im specjalność studiów. Dzięki temu mogą poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania w tym obszarze informatyki, który jest im najbliższy. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne, których celem jest także ułatwienie startu na rynku pracy. Swoje fascynacje zagadnieniami informatycznymi studenci rozwijają także uczęszczając na zajęcia fakultatywne, które sami sobie dobierają. Na trzecim lub czwartym roku studiów rozpoczyna się seminarium dyplomowe, którego celem jest napisanie, a następnie obrona pracy inżynierskiej. Doświadczenia zdobyte w trakcie przygotowywania pracy inżynierskiej będą pomocne w przypadku kontynuowania nauki na studiach uzupełniających magisterskich, realizowanych przede wszystkim na Politechnice Poznańskiej.

  Absolwent kierunku Informatyka
  jest specjalistą w zakresie różnorodnych zastosowań informatyki, zdolnym do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji dotyczących nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza teoretyczna absolwenta obejmuje: zasady budowy i działania: sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznych, systemów operacyjnych, baz danych, aplikacji multimedialnych i innych. Do umiejętności praktycznych zaliczyć należy: obsługę nowoczesnego sprzętu komputerowego, programowanie w różnych środowiskach, administrowanie systemami informatycznymi. Posiada on wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające na: projektowanie, tworzenie, implementowanie, wdrażanie i efektywne eksploatowanie systemów informatycznych. Jest również gotowy do weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją. Dobre przygotowanie z zakresu podstaw informatyki pozwala mu na dalszy samodzielny rozwój zawodowy oraz umożliwia uzupełnianie wiedzy i szybkie dostosowywanie się do najnowszych technologii komputerowych, co jest niezmiernie ważne biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju i szybkość zmian w dziedzinie informatyki.

  Wśród zagadnień wykładanych w ramach przedmiotów specjalizacyjnych znajdują się, między innymi: technologie umożliwiające komunikację multimedialną, telewizja cyfrowa, technologie DVD i Blu-ray, metody kompresji dźwięku i obrazu, techniki tworzenia prezentacji i systemów multimedialnych, transmisja w sieciach telefonii komórkowej, systemy transmisji satelitarnej, protokoły komunikacyjne w sieciach przewodowych i bezprzewodowych, projektowanie sieci komputerowych itd.

  Obowiązkowe przedmioty specjalizacyjne to:

      * sieci szerokopasmowe (wykład)
      * systemy multimedialne (wykład i laboratorium)
      * protokoły komunikacyjne (wykład)
      * projektowanie sieci komputerowych (projekt)
      * seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |