Home > Studia I Stopnia > Dystrybucja > Zaoczne > Poznań > Studia I Stopnia - Obrót Towarowy - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Obrót Towarowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiR-Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Obrót Towarowy - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  W ramach tej specjalizacji poznasz istotę obrotu towarowego, który na przełomie XX i XXI wieku zmienił w zasadniczy sposób swoje oblicze. Dynamiczny rozwój sieci hurtowni, sklepów detalicznych, supermarketów i hipermarketów doprowadził do rewolucji w funkcjonowaniu nowoczesnego obrotu towarowego. Współczesny obrót towarowy, to nie tylko tradycyjna sprzedaż, ale przede wszystkim nowoczesne procesy dystrybucji, logistyka, czy sprzedaż elektroniczna. Program zajęć obejmuje tematykę, której znajomość jest niezbędna do uczestniczenia w obrocie towarowym XXI wieku. Wiedza, którą zdobędziesz, nie dotyczy tylko stricte obrotu, czy handlu, ale również zarządzania marketingowego firmą, powiązanego z finansami, rachunkowością, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz jakością opieki nad klientami (CRM). W trakcie studiów szczególny nacisk kładziemy na praktyczne prowadzenie analiz i badań rynkowych oraz kwestie negocjowania warunków. Będziesz przygotowany do pracy jako: * specjalista ds. badań marketingowych, * konsultant ds. logistyki, * przedstawiciel handlowy, * specjalista ds. promocji, * menedżer marketingu, * menedżer sprzedaży.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty * oryginał świadectwa maturalnego * w przypadku nowej matury - ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej * wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w Biurze Rekrutacji: Wydział w Poznaniu). * 4 zdjęcia dowodowe * kserokopia dowodu osobistego * mężczyźni - kserokopia 1 i 2 strony książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania. * dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto WSHiR lub osobiste dokonanie wpłaty w kasie WSHiR.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Obrót Towarowy

  Studia w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości
  trwają trzy lata. Każdy rok akademicki podzielony jest na semestry, które trwają około piętnastu tygodni. Po każdym z nich następuje sesja egzaminacyjna, trwająca dwa tygodnie. W czasie zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów.

  Trzy pierwsze semestry mają charakter ogólny i przygotowują studentów z zakresu:

      * współczesnej teorii przedsiębiorstw,
      * prawa gospodarczego,
      * handlu i marketingu,
      * zarządzania,
      * finansów i rachunkowości,
      * podatków.


  Na drugim roku studiów (po ukończonym trzecim semestrze) studenci wybierają specjalizację. Program realizowany w trakcie kolejnych semestrów skupia się na przedmiotach specjalizacyjnych, stanowiących jednocześnie podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu licencjata.

  Przedmioty specjalizacyjne

      * Prawo cywile i handlowe,
      * Bankowość,
      * Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
      * Komputerowa ewidencja gospodarcza,
      * Gospodarka i instytucje Unii Europejskiej,
      * Komunikacja i negocjacje w biznesie,
      * Prawo konkurencji,
      * Ochrona konsumenta,
      * Ubezpieczenia,
      * Sprawozdawczość i analiza finansowa,
      * Obrót papierami wartościowymi,
      * Promocja w obrocie gospodarczym,
      * Prawo pracy,
      * Międzynarodowe prawo handlowe,
      * Standardy jakości w obrocie gospodarczym,
      * Umowy gospodarcze,
      * Polityka handlowa Unii Europejskiej,
      * Finanse międzynarodowe,
      * Obrót gospodarczy,
      * Język obcy biznesowy,
      * E-biznes,
      * Podstawy psychologii zarządzania,
      * Rachunkowość zarządcza,
      * Ekonomiczne problemy ochrony środowiska,
      * Seminarium.Inne informacje związane z Dystrybucja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |