Home > Studia I Stopnia > E-Biznes > Zaoczne > Poznań > Studia I Stopnia - Handel Elektroniczny - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Handel Elektroniczny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiR-Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Handel Elektroniczny - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  W erze komputerów, sieci elektronicznych i e-biznesu, efektywne zarządzanie firmą wymaga zaangażowania nowej klasy specjalistów. Za cel stawiamy sobie wykształcenie nowej generacji menedżerów rozumiejących realia i potencjalne możliwości e-biznesu. W prowadzeniu działalności wirtualnej należy pamiętać, że Internet tworząc nowe możliwości, stworzył także nowe wyzwania, do których zaliczyć można powstanie platform elektronicznych C2C (konsument - konsument), B2C (przedsiębiorstwo - konsument), B2B (przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo) i innych. Poznanie realiów organizacji i funkcjonowania tych platform, to podstawa prowadzenia działalności, nie tylko w sposób tradycyjny, ale przed wszystkim w przestrzeni wirtualnej. Każda firma powinna w możliwie największym zakresie wykorzystać potencjał Internetu dla prowadzenia procesów wymiany między przedsiębiorstwami i klientami. Po specjalizacji możesz pracować w firmach: * handlowych i usługowych, zajmując się rozwojem technik e-commerce, dzięki którym przedsiębiorstwo zyskuje klientów w każdym zakątku świata, * świadczących usługi internetowe, odpowiadając za odkrywanie nisz rynkowych, wdrażanie najnowszych osiągnięć teleinformatycznych wspomagających bieżącą działalność i zarządzanie firmą.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty * oryginał świadectwa maturalnego * w przypadku nowej matury - ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej * wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w Biurze Rekrutacji: Wydział w Poznaniu). * 4 zdjęcia dowodowe * kserokopia dowodu osobistego * mężczyźni - kserokopia 1 i 2 strony książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania. * dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto WSHiR lub osobiste dokonanie wpłaty w kasie WSHiR.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Handel Elektroniczny

  Studia w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości
  trwają trzy lata. Każdy rok akademicki podzielony jest na semestry, które trwają około piętnastu tygodni. Po każdym z nich następuje sesja egzaminacyjna, trwająca dwa tygodnie. W czasie zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej student zdaje egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów.

  Trzy pierwsze semestry mają charakter ogólny i przygotowują studentów z zakresu:

      * współczesnej teorii przedsiębiorstw,
      * prawa gospodarczego,
      * handlu i marketingu,
      * zarządzania,
      * finansów i rachunkowości,
      * podatków.

  Na drugim roku studiów (po ukończonym trzecim semestrze) studenci wybierają specjalizację. Program realizowany w trakcie kolejnych semestrów skupia się na przedmiotach specjalizacyjnych, stanowiących jednocześnie podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu licencjata.

  Przedmioty specjalizacyjne

      * Prawo cywile i handlowe,
      * Bankowość,
      * Systemy informatyczne zaplecza e-biznesu,
      * Techniczna infrastruktura e-biznesu,
      * Komputerowa ewidencja gospodarcza,
      * Gospodarka i instytucje Unii Europejskiej,
      * Komunikacja i negocjacje w biznesie,
      * Prawo konkurencji,
      * Narzędzia e-biznesu,
      * Ubezpieczenia,
      * Sprawozdawczość i analiza finansowa,
      * Obrót papierami wartościowymi,
      * Promocja w obrocie gospodarczym,
      * Handel i usługi elektroniczne,
      * Międzynarodowe prawo handlowe,
      * Standardy jakości w obrocie gospodarczym,
      * Elektroniczna bankowość,
      * Polityka handlowa Unii Europejskiej,
      * Finanse międzynarodowe,
      * Obrót gospodarczy,
      * Język obcy biznesowy,
      * E-biznes,
      * Podstawy psychologii zarządzania,
      * Rachunkowość zarządcza,
      * Ekonomiczne problemy ochrony środowiska,
      * Seminarium.

Inne informacje związane z E-Biznes

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |