Información

  Cele nauczania

    * kształcenie na 3-letnich studiach wyższych,
    * kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które posiadają tytuły        zawodowe i wykonują zawody praktyczne,
    * nauka poprawnego stosowania metod naukowo-badawczych z zastosowaniem narzędzi                informatycznych,
    * biegłe opanowanie języków obcych,
    * łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką,
    * przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.

Dlaczego warto studiować w WSH?

WSH jest Uczelnią wiarygodną. Świadectwem wiarygodności jest otrzymany Certyfikat "Wiarygodna Szkoła". Ten zaszczytny tytuł przyznało Uczelni Ogólnopolskie Akademickie Centrum Informacyjne.

WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie Uczelnię znajdującą się Piotrkowie Trybunalskim, nie zaś jej filię czy wydział zamiejscowy.

WSH posiada atrakcyjne kierunki kształcenia. Każdy z kierunków posiada ponadto bogaty wachlarz specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi. W celu realizacji procesu dydaktycznego Uczelnia zatrudnia kadrę naukową   o wysokich kwalifikacjach    i bogatym doświadczeniu zawodowym.

WSH stawia na przygotowanie zawodowe swoich studentów. Realizuje to m.in. poprzez obowiązkowy program praktyk studenckich odbywanych w ponad 200 instytucjach i firmach w kraju i za granicą. W efekcie student posiada umiejętność zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy   na obecnym rynku pracy. O przyszłość zawodową studentów i absolwentów zabiega specjalnie do tego powołane Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą oferując atrakcyjne miejsca pracy oraz organizując szkolenia i konsultacje zawodowe z profesjonalnymi doradcami zawodowymi.

WSH posiada atrakcyjny program kształcenia, opracowany przez specjalistów     i ekspertów określonych dziedzin wiedzy. Mając na uwadze rozwój umiejętności studentów Uczelnia daje możliwość nauki aż sześciu języków obcych na wybranych przez siebie poziomach zaawansowania.

WSH dysponuje specjalnie przygotowaną bazą dydaktyczną zlokalizowaną w samym centrum miasta. W dwóch obiektach znajdujących się przy ulicy Sienkiewicza znajduje się nowoczesna infrastruktura, m.in. skomputeryzowana biblioteka z czytelnią, pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu oraz aule i sale wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny.

WSH posiada rozbudowany system pomocy finansowej obejmujący równe traktowanie studentów zarówno studiów stacjonarnych (dziennych) jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studenci WSH otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów: za wyniki w nauce, socjalnych, na wyżywienie, mieszkaniowych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Dofinansowaniem objęty jest co czwarty student WSH.

Bycie studentem WSH oznacza również udział w życiu pozadydaktycznym. Samorząd Studencki WSH jest współorganizatorem akcji charytatywnych a także spotkań z ciekawymi ludźmi – znanych wszystkim jako Piotrkowskie Wykłady Otwarte. Ponadto Samorząd Studentów WSH jest inicjatorem rozrywek studenckich: fuksówek, juwenaliów oraz turniejów sportowych. Studenci mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz intelektualną w Akademickim Klubie Sportowym a także kołach naukowych.

WSH zapewnia także wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką!Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |