Información

Historia Uczelni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
  została utworzona w lutym 2005 roku i wpisana przez Ministra Edukacji i Sportu do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem 167.
 
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, korzystając z tradycji i  doświadczenia w kształceniu techników fizjoterapii, techników masażystów, techników farmacji, terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych. Znakomita kadra dydaktyczna, którą tworzą najlepsi wykładowcy i praktycy, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Uczelni i osiągnięcia wielu sukcesów w dziedzinie edukacji.
 
Działalność Uczelni ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższego poziomu nauczania w sposób odpowiadający wymogom aktualnym i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego.
 
Założone cele Uczelnia realizuje poprzez: nacisk na wiedzę ogólną i kierunkową odpowiadającą standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej. Programy kształcenia tworzone pod kątem potrzeb rynku pracy, oparte są na przekazaniu praktycznych umiejętności przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Uczelnia stwarza studentowi przyjazną atmosferę, ułatwiającą studiowanie i dającą satysfakcję ze studiowania.
 
Dotychczasowa działalność przyczyniła się do uzyskania dobrej opinii o Uczelni wśród studentów i pracodawców. WSEiT chce być postrzegana jako specjalistyczna Uczelnia, której ambicją jest znalezienia się na listach rankingowych obok wiodących szkół wyższych zawodowych.
 
Dowodem na dynamiczny rozwój Uczelni jest uruchomienie w lipcu 2007 roku Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie. WSEiT to jedyna uczelnia w Szczecinie kształcąca na kierunku Fizjoterapia. Podstawą prawną funkcjonowania Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie jest uchwała Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 lipca 2007 roku nr 613/2007 i zezwolenie MNiSW.
 
Dynamiczny rozwój
Osiągnięcia Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii napełniają dumą i dają poczucie satysfakcji.

2004 - studia I stopnia Fizjoterapia
2005 - studia I stopnia Wychowanie Fizyczne
2006 - studia I stopnia Inżynieria Materiałowa, specjalność Inżynieria Dentystyczna
2007 - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
2007 - studia podyplomowe, kursy instruktorskie
2007-  w czołówce olimpijskich szkół fizjoterapii w Polsce - na podstawie YEAP
2008 - Rozszerzona Karta Erasmusa
2008  - Certyfikat Wiarygodna Szkoła
2008 - rozpoczęcie działalności w Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym (ENPHE)
2008 - nowe specjalności na kierunku Inżynieria Materiałowa
2008 - międzynarodowa konferencja naukowa: „Rola  aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka”
2008 - podpisanie umowy z Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych
2008 – studia I stopnia Pedagogika
2009 - studia I stopnia Kosmetologia – w przygotowaniu
 
Misja
Misją Uczelni jest stałe świadczenie wysokiego poziomu nauczania zmierzającego do ukształtowania wykwalifikowanych specjalistów.


Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji i Sportu i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 167.

Uczelnia powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, korzystając z tradycji i doświadczenia w kształceniu techników fizjoterapii, techników masażystów, techników farmacji, terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych. Znakomita kadra dydaktyczna, którą tworzą najlepsi wykładowcy i praktycy, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Uczelni i osiągnięcia wielu sukcesów w edukacji.
Dotychczasowa działalność przyczyniła się do uzyskania dobrej opinii o Uczelni wśród studentów i pracodawców. WSEiT chce być postrzegana jako specjalistyczna Uczelnia, której ambicją jest znalezienia się na listach rankingowych obok wiodących szkół wyższych zawodowych.

Uczelnia prowadzi studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne - 6 semestrów) oraz studia inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów). Ich celem jest przekazanie studentom konkretnych umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie wykształcenia wyższego zawodowego (licencjat, inżynier).

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii różni się od innych Uczelni metodologią i systemem nauczania.

Działalność Uczelni ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższego poziomu nauczania w sposób odpowiadający aktualnym wymogom i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego.

Założone cele Uczelnia realizuje poprzez:
  • nacisk na wiedzę ogólną i kierunkową odpowiadającą standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej. Realizację zapewnia kadra dydaktyczna, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe, konferencje naukowe i wykłady otwarte
  • tworzenie programów kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy, oparte są na przekazaniu praktycznych umiejętności przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Realizację zapewnia kadra praktyków zawodowych z placówek rehabilitacyjnych, protetycznych i sportowych. Studenci odbywają praktykę zawodową w najlepszych ośrodkach. Władze Uczelni stawiają wysokie wymagania pod względem kadrowym i wyposażeniowym placówkom publicznym i niepublicznym, z którymi podpisują umowę o praktykę
  • pobudzanie wśród studentów społecznej wrażliwości, umiejętności kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem. Realizację zapewniają zajęcia w ramach wolontariatu w ośrodkach opieki społecznej, domach starców, akcje humanitarne organizowane przez Samorząd Studencki
  • tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Realizację zapewnia wymiana studentów i kadry w ramach programu Erasmus. W 2008 roku WSEiT rozpoczęła swoją działalność w Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym. Celem ENPHE jest umożliwianie współpracy, wymiany doświadczeń i realizacja nowych pomysłów związanych z fizjoterapią w szkolnictwie wyższym. Wszystkie działania ENPHE są ukierunkowane na nadawanie edukacji i praktyce fizjoterapeutycznej wymiaru europejskiego
  • prowadzenie działalności naukowej warunkującej efektywność procesu dydaktycznego oraz rozwój naukowy studentów i kadry. Realizację zapewniają publikacje, konferencje, rozwój kół naukowych, udział w olimpiadach, konkurach.


History of courses from WSEiT- Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu:

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |