Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – część ogólna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiT- Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – część ogólna - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na kurs instruktora rekreacji ruchowej muszą mieć ukończone 18 lat, legitymować się świadectwem ukończenia szkoły średniej – liceum ogólnokształcące lub technikum, oraz spełniać kryterium dobrego stanu zdrowia.
 • Szczegółowe informacje
  Cele i zakres merytoryczny:
  • Kurs instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna ma na celu przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego planowania, programowania, prowadzenia i organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej oraz przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych i praktycznych niezbędnych do realizacji tego programu. Z części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej zwolnieni są absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja. Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu z części ogólnej, pod warunkiem zaliczenia egzaminu teoretycznego.
  • Razem: 70 godz.
  Uprawnienia
  Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w specjalności jaką wybrał wg wzoru z rozporządzenia Ministerstwa Sportu. Kursant nabywa uprawnienia państwowe do pracy dydaktycznej w ogniskach TKKF, klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach i innych klubach. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą. Legitymacje wydaje Uczelnia WSEiT na podstawie przyznanych przez Ministerstwo uprawnień z 04 lutego 2005r. Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie w Ministerstwie Sportu, a dzięki ratyfikacji międzynarodowej są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja wystawiana jest w ciągu miesiąca od zdania egzaminu. Legitymacja instruktorska jest jedynym i niezbędnym dokumentem do pracy w charakterze instruktora rekreacji ruchowej.

Inne informacje związane z Wychowanie Fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |