Home > Studia I Stopnia > Wychowanie Fizyczne > Poznań > Studia I Stopnia- Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia- Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy społeczno-humanistycznej i biologiczno-medycznej oraz umiejętności umożliwiających kompetentne oddziaływanie środkami psychofizycznymi na organizm i środkami pedagogiczno-psychologicznymi na osobowość wychowanków. Absolwent będzie przygotowany do pracy zawodowej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jako nauczyciel wychowania fizycznego i języka angielskiego. Dodatkowo uzyska kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Będzie znać podstawowe zabiegi kinezyterapeutyczne, które można stosować w rehabilitacji i profilaktyce osób z wadami postawy ciała. W czasie trwania studiów wszyscy studenci dodatkowo uzyskają kwalifikacje wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Będą mieli także możliwość uzyskania kwalifikacji instruktorskich z między innymi: pływania, gimnastyki, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, judo i lekkoatletyki.
 • Praktyki
  Praktyki pedagogiczne: (łącznie - 240 godzin) - w szkole podstawowej - 3 tygodnie (90 godzin) w 3 semestrze, - w gimnazjum - 3 tygodnie (90 godzin) w 5 semestrze, - z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole - 2 tygodnie (60 godzin) w 6 semestrze.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Ilość punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu, nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji w WSPiA.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

      *
        Absolwent może podjąć pracę jako nauczyciel w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzić zajęcia ruchowe, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną. Absolwent dodatkowych specjalności może prowadzić zajęcia z edukacji informatycznej, j. angielskiego lub edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjach. Może również pełnić rolę instruktora w klubach i ośrodkach sportowych oraz rekreacyjnych, wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne posiada przygotowanie do zakładania, organizowania i prowadzenia Uczniowskich Klubów Sportowych, w których może pełnić funkcję instruktora, opiekuna, organizatora i działacza.

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

      * Język obcy *
      * Technologia informacyjna
      * Socjologia/etyka*
      * Filozofia / logika *
      * Metodologia badań naukowych

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

      * Anatomia
      * Antropologia
      * Biochemia
      * Fizjologia
      * Pedagogika
      * Psychologia
      * Teoria wychowania fizycznego

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

      * Antropomotoryka
      * Biomechanika
      * Edukacja zdrowotna
      * Emisja głosu
      * Historia kultury fizycznej
      * Metodyka (dydaktyka) wychowania fizycznego
      * Organizacja i prawo w oświacie i sporcie
      * Pierwsza pomoc przedmedyczna
      * Rytmika i taniec
      * Teoria i metodyka gimnastyki
      * Teoria i metodyka lekkoatletyki
      * Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego
      * Sporty walki (judo, karate, samoobrona)*
      * Fitness* ( kulturystyka,fitness kobiet ,trójbój siłowy)*
      * Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych:
        a) Piłka ręczna
        b) Piłka siatkowa
        c) Koszykówka
        d) Piłka nożna
      * Teoria sportu
      * Sporty różne *
      * Zabawy i gry ruchowe

  PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

      * Biologia
      * Bezpieczeństwo i higiena pracy
      * Ergonomia
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Teoria rekreacji i turystyki
      * Wychowanie fizyczne specjalne
      * Specjalizacja instruktorska * (fakultet)

   

  PRZEDMIOTY Z ZAKRESU DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ
  (GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA)

      * Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych
      * Teoria i metodyka kinezyterapii
      * Technika i metodyka prowadzenia ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych (na lądzie i w wodzie)
      * Technika i metodyka prowadzenia ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych - pływanie korekcyjne
      * Metody diagnozowania stanu zdrowia i sprawności fizycznej
      * Planowanie i dokumentowanie pracy specjalisty gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
      * Organizacja i bezpieczeństwo zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

  INNE

      * Praktyki pedagogiczne: (240 godzin)
        a) w szkole podstawowej (90 godzin)
        b) w gimnazjum (90 godzin)
        c) z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole (60 godzin)
      * Obóz sprawnościowy letni
      * Obóz sprawnościowy zimowy
      * Seminarium dyplomowe
      * Praca dyplomowa
      * Przysposobienie obronne **

  * - przedmioty do wyboru
  ** - "Przysposobienie obronne" - zajęcia nieobowiązkowe dla studentów II roku prowadzone w systemie samokształcenia i konsultacji, zakończone egzaminem odnotowanym w indeksie studenta.  Obozy:
  letni - 7-dniowy
  zimowy - 7-dniowy

Inne informacje związane z Wychowanie Fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |