Studia II Stopnia-Rekreacja i Turystyka Zdrowotna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Rekreacja i Turystyka Zdrowotna - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.
  O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku.

  Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu),
  * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi,
  * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
  * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie),
  * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie),
  * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym,
  * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kierunek-Turystyka i Rekreacja
  Specjalizacja- Rekreacja i Turystyka Zdrowotna

  Studia przygotowują przyszłych animatorów zdrowego stylu życia dla potrzeb naszego społeczeństwa. Zdobędziesz więc uprawnienia do promowania zdrowia, programowania i przeprowadzania treningu zdrowotnego oraz zabiegów odnowy biologicznej. Ponadto przyswoisz wiedzę ekonomiczną, organizacyjną i prawną, umożliwiającą ocenę i świadome wykorzystanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej.

  W programie studiów m.in.:

  . środki odnowy psychicznej i biologicznej (np. masaż klasyczny, masaż sportowy),
  . turystyka i rekreacja grup niepełnosprawnych oraz grup specjalnych.

  Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, domach kultury, organizacjach o profilu turystyczno-rekreacyjnym, biurach podróży, placówkach edukacyjnych, a także jako instruktort w klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej i relaksacyjnej, gabinetach masażu, w ośrodkach jeździeckich, hipoterapeutycznych itp.

Inne informacje związane z rekreacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |