Home > Studia II Stopnia > Administracja w Sporcie > Zaoczne > Białystok > Studia II Stopnia - Zarządzanie w Sporcie - Białystok - Podlaskie

Studia II Stopnia - Zarządzanie w Sporcie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Zarządzanie w Sporcie - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Specjalność pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania obiektami sportowymi, marketingu sportowego, infrastruktury sportowej oraz psychologii i socjologii sportu. Studenci są przygotowani do podjęcia pracy jako specjalista do spraw marketingu i zarządzania w klubach, organizacjach i instytucjach sportowych. Zdobyta w trakcie studiów wiedza umożliwia również podjęcie samodzielnej działalności w sferze sportu. Program studiów w ramach specjalności pozwala studentom na poznanie mechanizmów i relacji związanych z pozyskiwaniem sponsorów oraz komercjalizacją zjawiska sportowego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są adresowane do osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, osób pełniących funkcje organizatorskie i zarządcze w przedsiębiorcach w celu doskonalenia dotychczasowych umiejętności i nabycia nowych. Studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych we wszelkiego typu organizacjach. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Studia w pełni przygotowują do kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: ZarządzanieSpecjalność: Zarządzanie w Sporcie

  Sylwetka absolwenta

  Studia są adresowane do osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, osób pełniących funkcje organizatorskie i zarządcze w przedsiębiorcach w celu doskonalenia dotychczasowych umiejętności i nabycia nowych. Studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych we wszelkiego typu organizacjach. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Studia w pełni przygotowują do kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

      * Koncepcje zarządzania
      * Makroekonomia
      * Prawo cywilne
      * Etyka w zarządzaniu
      * Statystyka matematyczna
      * Zarządzanie strategiczne
      * Zarządzanie procesami
      * Marketing międzynarodowy
      * Rachunkowość zarządcza
      * Przedsiębiorczość innowacje
      * Prawo handlowe
      * Logistyka
      * Psychologia w zarządzaniu
      * Negocjacje
      * Badania operacyjne
      * Bezpieczeństwo i dowodzenie operacyjne

  Przedmioty specjalnościowe:

      * Infrastruktura sportowa
      * Socjologia i psychologia sportu
      * Zarządzanie organizacją sportową
      * Marketing sportowy

Inne informacje związane z Administracja w Sporcie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |