Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Dzienne > Pruszków > Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Pruszków - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Dzienne - Pruszków - Mazowieckie

 • Praktyki
  Programowe praktyki studenckie organizowane przez uczelnię odbywają się m. in. w: * hotelach, pensjonatach * ośrodkach agroturystycznych * biurach podróży * bankach * instytucjach samorządowych
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady przyjęć na studia licencjackie - I stopień: # Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. # Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne jest złożenie wymaganych dokumentów w punkcie rekrutacyjnym: REKRUTACJA: Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz zgłoszeniowy, Uwaga! Kandydaci proszeni są o przyniesienie aktualnego adresu WKU * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, * kopia dowodu osobistego (poświadczona przez Uczelnię), * umowa cywilno - prawna, * cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm, * zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważność do 6 miesięcy), * deklaracja wariantu płatności, zawierająca zobowiązanie do terminowych wpłat na konto WSKFiT w Pruszkowie * kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracja wariantu płatności,poświadczona przez Uczelnię)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia na kierunku turystyki i rekreacji obejmują:

      * Przedmioty kształcenia ogólnego Język obcy
      * Podstawy informatyki

      * Przedmioty podstawowe Psychologia
      * Fizjologia człowieka
      * Ekologia
      * Historia kultury i sztuki
      * Ekonomia
      * Organizacja i zarządzanie

      * Przedmioty kierunkowe Geografia turystyczna
      * Prawo w turystyce i rekreacji
      * Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
      * Ekonomia turystyki i rekreacji
      * Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
      * Podstawy turystyki
      * Teoria i metodyka turystyki
      * Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
      * Rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne
      * Obozy i tuystyka kwalifikowana

  Absolwenci kierunku turystyki i rekreacji są przygotowani do pracy w obsłudze ruchu turystycznego i w dziedzinie rekreacji - w hotelach, domach wypoczynkowych, ośrodkach rekreacyjnych; mogą być zatrudniani w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z rozwojem turystyki i rekreacji, a także w organizacjach społecznych.

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |