Home > Studia I Stopnia > Wychowanie Fizyczne > Dzienne > Pruszków > Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Pruszków - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Dzienne - Pruszków - Mazowieckie

 • Cele
  Wychowanie fizyczne to nie tylko praca jako nauczyciel, trener, czy instruktor. WSKFiT daje, także szeroką wiedzę menedżera sportowego, co pozwala naszym absolwentom zajmować się zarządzaniem obiektami sportowymi, czy imprezami rekreacyjnymi. Świadczy to o tym, iż nasza uczelnia stara się szkolić swoich studentów w jak najszerszym zakresie; poprzez dobór odpowiednich specjalizacji. Wychowanie fizyczne w naszej uczelni nie ogranicza się do specjalizacji stricte ruchowych, ale również w zakresie organizacji i zarządzania.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady przyjęć na studia licencjackie - I stopień: # Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. # Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne jest złożenie wymaganych dokumentów w punkcie rekrutacyjnym: REKRUTACJA: Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz zgłoszeniowy, Uwaga! Kandydaci proszeni są o przyniesienie aktualnego adresu WKU * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, * kopia dowodu osobistego (poświadczona przez Uczelnię), * umowa cywilno - prawna, * cztery jednakowe fotografie w formacie 35 x 45 mm, * zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (ważność do 6 miesięcy), * deklaracja wariantu płatności, zawierająca zobowiązanie do terminowych wpłat na konto WSKFiT w Pruszkowie * kopia dowodu wniesionych opłat (zgodna z deklaracja wariantu płatności,poświadczona przez Uczelnię)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek wychowania fizycznego obejmuje cztery zasadnicze grupy przedmiotów nauczania: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe,specjalnościowe, specjalizacyjne, a także praktyki i letni obóz szkoleniowy.

  Studia na kierunku wychowanie fizyczne obejmują:

      * Przedmioty kształcenia ogólnego: Język obcy
      * Podstawy informatyki

      * Przedmioty podstawowe: Anatomia
      * Biologia
      * Fizjologia człowieka
      * Biochemia
      * Antropologia
      * Biomechanika
      * Pedagogika
      * Historia kultury fizycznej
      * Psychologia

      * Przedmioty kierunkowe: Teoria wychowania fizycznego
      * Teoria rekreacji i turystyki
      * Antropomotoryka
      * Wychowanie zdrowotne i ochrona środowiska
      * Metodyka wychowania fizycznego
      * Teoria i metodyka dyscyplin sportowych
      * Zabawy i gry ruchowe
      * Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji

Inne informacje związane z Wychowanie Fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |