Studia I Stopnia-Rekreacja i Turystyka Konna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Rekreacja i Turystyka Konna - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Studiując na tym kierunku nauczysz się kierować, samodzielnie planować i realizować przedsięwzięcia w zakresie turystyki, wykorzystywać nowoczesne środki przekazu oraz biegle posługiwać się językami obcymi. Otrzymasz szczegółową wiedzę podporządkowaną konkretnym wymaganiom związanym z określonymi zawodami. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę krajową oraz zagraniczną.
 • Praktyki
  7-dniowy obóz specjalistyczny
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r.

  Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie),
  * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie),
  * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów
  * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Turystyka i Rekreacja
  Specjalizacja- Rekreacja i Turystyka Konna

  Studia I Stopnia
  Kierunek-Turystyka i Rekreacja
  Specjalizacja- Rekreacja i Turystyka Konna
  Wybierając tę specjalność nauczysz się przede wszystkim organizacji funkcjonowania i pracy w ośrodkach rekreacji konnej oraz kierowania i organizowania form turystyki jeździeckiej i zaprzęgowej, a także organizacji i kierowania ośrodkami hipoterapii oraz szkolenia z zakresu rekreacji ruchowej o specjalności jazda kona. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci na prowadzenie oceny i sędziowania na poziomie podstawowym w głównych dyscyplinach jeździeckich, takich jak ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wkkw i powożenie.

  Po zdaniu odpowiednich branżowych egzaminów państwowych i uzupełnieniu wiedzy w organizowanych szkoleniach i kursach możesz uzyskać uprawnienia:

  * zawodowe instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna,
  * sędziego Polskiego Związku Jeździeckiego III klasy w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw) oraz powożenia,
  * zawodowe instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii po uzupełnieniu stosownych studiów,
  * przodownika PTTK turystyki jeździeckiej górskiej lub nizinnej,
  * budowniczego toru przeszkód w wybranych konkurencjach jeździeckich: skoki przez przeszkody, wkkw, powożenie, ścieżka huculska, trekking.

  W programie studiów m.in.:

  * specyfika agroturystycznych gospodarstw jeździeckich,
  * rasy i typy koni oraz ich pochodzenie Kierunki użytkowania koni,
  * ekonomiczne aspekty turystyki i rekreacji konnej,
  * Equitana, Consumenta i inne wystawy i targi hipologiczne (zajęcia wyjazdowe),
  * obóz specjalistyczny (7- dniowy): praktyczne zajęcia z rekreacji - nauka jazdy konnej, jazdy maneżowe; organizacja zajęć na ujeżdżalni otwartej i w krytej hali, jazdy terenowe; organizacja turystyki konnej, udział w rajdach konnych: 1-dniowym i 2-dniowym oraz zajęcia z powożenia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz dysponować wiedzą przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno-prawną, a także z dziedziny podstaw zootechniki, hipologii i hipoterapii oraz umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi działalność zawodową w sferze turystyki i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form rekreacji i turystyki konnej. Będziesz również szczególnie predestynowany do pełnienia funkcji organizacyjnych, szkoleniowych i kierowniczych w ośrodkach jeździeckich ukierunkowanych na rekreację konną oraz turystykę jeździecką i zaprzęgową.

  Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.
   

Inne informacje związane z rekreacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |