Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Indywidualnie > Łódź > Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Łódź - Łódzkie

Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Indywidualnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSTH-Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Indywidualnie - Łódź - Łódzkie

 • Szczegółowe informacje
  KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ

  Kurs prowadzony będzie w 2 etapach - sesjach szkoleniowych (łącznie 150 godzin):

      * pierwszy etap - część ogólna kursu - sesja wiosenna
      * drugi etap - część specjalistyczna* - sesja jesienna

  Tematyka zajęć:

  1. Teoria i metodyka rekreacji - 20 godz.
  2. Biologiczne podstawy rekreacji - 10 godz.
  3. Podstawy pedagogiki i socjologii - 10 godz.
  4. Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych - 10 godz.
  5. Gry i zabawy rekreacyjne - 10 godz.
  6. Zespołowe gry sportowe - 10 godz.
  7. Turystyka aktywna - 10 godz.
  Uczestnicy:
  Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają (udokumentowane):

      * co najmniej średnie wykształcenie,
      * ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
      * zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie
      * dokonaną pełną opłatę za kurs.

  Zdobyte uprawnienia:

  Po zaliczeniu części ogólnej kursant otrzymuje Świadectwo ukończenia części ogólnej kursu instruktorów rekreacji ruchowej.
  Uwaga! Ukończenie samej części ogólnej nie upoważnia do prowadzenia jakichkolwiek zajęć z rekreacji ruchowej. Konieczne jest zaliczenie drugiej - specjalistycznej części kursu instruktorskiego. Wówczas Uczelnia wydaje Legitymację instruktora rekreacji ruchowej, a osoba uzyskuje uprawnienia zawodowe jako instruktor rekreacji ruchowej konkretnej specjalności.
  *Cześć specjalistyczna kursu instruktorów rekreacji ruchowej (70godz.) odbędzie się jesienią 2009r.
  Planowane specjalności:

      * aerobik,
      * fitness - ćwiczenia siłowe,
      * fitness - nowoczesne formy gimnastyki,
      * pływanie,
      * tenis stołowy.

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |