Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia licencjackie I-go stopnia : 1. świadectwo dojrzałości lub odpis (stara matura) świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej (nowa matura) równoważne świadectwo zagraniczne Uwaga ! Każde z wymienionych świadectw w oryginale 2. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu) 3. kserokopia książeczki wojskowej (oryginał do wglądu) 4. 4 aktualne fotografie (45 x 35 mm) 5. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne, 6. podanie o przyjęcie według obowiązującego wzoru w WSS im. K. Górskiego, 7. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej i wpłaty wpisowego
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Wychowanie Fizyczne

  LISTA PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE
  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO


  Historia filozofii
  Język obcy
  Podstawy informatyki i statystyki
  Metodologia Badań Naukowych

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:
  Biologia
  Anatomia
  Antropologia
  Biochemia
  Fizjologia człowieka
  Biomechanika
  Socjologia
  Psychologia
  Pedagogika
  Historia Kultury Fizycznej

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
  Edukacja zdrowotna
  Teoria wychowania fizycznego
  Metodyka wychowania fizycznego
  Teoria sportu
  Teoria rekreacji i turystyki
  Antropomotoryka
  Ochrona środowiska
  Pierwsza pomoc
  Posturologia i metodyka ćwiczeń korekcyjnych
  Wychowanie fizyczne specjalne
  Teoria i metodyka lekkiej atletyki
  Teoria i metodyka pływania
  Teoria i metodyka gimnastyki
  Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych
  Teoria i metodyka żeglarstwa
  Zabawy i gry ruchowe
  Muzyka, rytm, taniec
  Teoria i metodyka sportów walki
  Metody psychoregulacji
  Emisja głosu
  Seminarium dyplomowe
  Wolontariat
  Sporty do wyboru
  Specjalizacja

  DODATKOWO

  Praktyki pedagogicznie
  Specjalność trenerska
  Obóz letni
  Obóz zimowy
  Obóz żeglarski (dochodzeniowy)

Inne informacje związane z wychowanie fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |