Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Łódź - Łódzkie - Wychowanie fizyczne lodz - Wychowanie fizyczne łodzi - Wychowanie fizyczne łódź - I2067

Home>Studia I Stopnia>Wychowanie Fizyczne>Dzienne>Łódź>Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Łódź - Łódzkie
 
Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego

Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Łódź - Łódzkie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Zdjęcia: WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego:
Obraz Centrum WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego Łódź
Obraz Centrum WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego Łódź
PoprzedniePoprzednie
NastępneNastępne
Obraz Centrum WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego Łódzkie
WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego Łódź Łódzkie Centrum
Obraz WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego Łódź Łódzkie
Centrum WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego Łódź Łódzkie
Obraz Centrum WSS-Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego Łódź
Glosarium
  • Studia 2 stopnia wychowanie fizyczne łódź
  • Studia wychowanie fizyczne łódź
  • Wss im kazimierza górskiego w łodzi
  • Wychowanie fizyczne lodz
  • Wychowanie fizyczne w łodzi studia ii stopnia
  • Wychowanie fizyczne łódź
  • Wychowanie fizyczne łodzi
Studia I Stopnia - Wychowanie Fizyczne - Łódź - Łódzkie Szczegóły
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia licencjackie I-go stopnia : 1. świadectwo dojrzałości lub odpis (stara matura) świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej (nowa matura) równoważne świadectwo zagraniczne Uwaga ! Każde z wymienionych świadectw w oryginale 2. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu) 3. kserokopia książeczki wojskowej (oryginał do wglądu) 4. 4 aktualne fotografie (45 x 35 mm) 5. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne, 6. podanie o przyjęcie według obowiązującego wzoru w WSS im. K. Górskiego, 7. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej i wpłaty wpisowego
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia: Wychowanie Fizyczne

LISTA PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO


Historia filozofii
Język obcy
Podstawy informatyki i statystyki
Metodologia Badań Naukowych

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:
Biologia
Anatomia
Antropologia
Biochemia
Fizjologia człowieka
Biomechanika
Socjologia
Psychologia
Pedagogika
Historia Kultury Fizycznej

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
Edukacja zdrowotna
Teoria wychowania fizycznego
Metodyka wychowania fizycznego
Teoria sportu
Teoria rekreacji i turystyki
Antropomotoryka
Ochrona środowiska
Pierwsza pomoc
Posturologia i metodyka ćwiczeń korekcyjnych
Wychowanie fizyczne specjalne
Teoria i metodyka lekkiej atletyki
Teoria i metodyka pływania
Teoria i metodyka gimnastyki
Teoria i metodyka zespołowych gier sportowych
Teoria i metodyka żeglarstwa
Zabawy i gry ruchowe
Muzyka, rytm, taniec
Teoria i metodyka sportów walki
Metody psychoregulacji
Emisja głosu
Seminarium dyplomowe
Wolontariat
Sporty do wyboru
Specjalizacja

DODATKOWO

Praktyki pedagogicznie
Specjalność trenerska
Obóz letni
Obóz zimowy
Obóz żeglarski (dochodzeniowy)
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Wychowanie Fizyczne: