Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Animacja Czasu Wolnego - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Animacja Czasu Wolnego - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiU-Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Animacja Czasu Wolnego - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Studenci tego kierunku poza bardzo dobrym przygotowaniem językowym uzyskują wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania firmami turystycznymi, kreowania produktu turystycznego, tworzenia i administrowania projektami międzynarodowymi z zakresu turystyki i rekreacji, prowadzenia specjalistycznych zajęć rekreacyjnych itp. Studenci w trakcie studiów mogą uzyskać wiele dodatkowych specjalistycznych uprawnień: przewodnika i pilota wycieczek, instruktora rekreacji ruchowej, wychowawcy kolonijnego itp.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Wyższej Szkoły Handlu i Usług może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem maturalnym. O przyjęciu kandydata na I rok studiów decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia do Uczelni jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji WSHiU w okresie trwania rekrutacji. Wymagane dokumenty * kwestionariusz i podanie pobierz kwestionariusz2008.pdf * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (tylko kandydaci z nową maturą) * 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata (wymiary zdjęcia na dowód osobisty) * płyta ze zdjęciem * orzeczenie lekarskie * kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej Zapisy prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Animacja czasu wolnego
  Specjalność o unikatowym charakterze przygotowuje studentów do pracy w ośrodkach i centrach fitness, animatorów czasu wolnego w krajowych i zagranicznych ośrodkach wypoczynkowych, instruktorów różnych form relaksu.

  Treści Ogólne


  Język obcy

  Podstawy technik informatycznych

  Socjologia

  Etyka

  Wychowanie fizyczne

  Grupa Treści Podstawowych

  Historia architektury i sztuki

  Fizjologia człowieka

  Psychologia

  Ekologia

  Elementy prawa w turystyce

  Ekonomia

  Organizacja i zarządzanie

  Grupa Treści Kierunkowych

  Podstawy turystyki

  Podstawy rekreacji

  Geografia turystyczna

  Krajoznawstwo

  Obsługa ruchu turystycznego

  Ekonomika turystyki i rekreacji

  Hotelarstwo

  Pedagogika czasu wolnego

  Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody

  Program Treści Specjalistycznych-Animacja Czasu Wolnego

  Polityka turystyczna

  Protokół dyplomatyczny

  Socjologia turystyki

  Gospodarka turystyczna

  Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

  Miedzynarodowy rynek usług turystycznych

  Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

  Zarządzanie jakością w turystyce i rekreacji

  Popyt turystyczny

  Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji

  Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy w turystyce i rekreacji

  Promocja i informacja tursytyczna

  Funkcjonowanie obiektow rekreacyjnych

  Pilotaż i przewodnictwo

  Gerontoligia

  Odnowa biologiczna

  Rekreacja ruchowa, gry i zabawy i zabawy terenowe

  Przedmiot do wyboru

  Przedmiot do wyboru

  Przedmiot do wyboru

  Przedmiot do wyboru

  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |