Home > Studia I Stopnia > Moda i Kosmetyka > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Kosmetologia - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Kosmetologia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiT- Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kosmetologia - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem wprowadzenia nowego kierunku studiów - Kosmetologii jest wykształcenie specjalistów - kosmetologów, którzy posiadają szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą im wykonywanie wybranych zabiegów kosmetycznych (m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia oraz upiększania i korygowania skóry), dokonywanie wyboru kosmetyków oraz wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną, a także posługiwanie się aparaturą fizykalną, stosowaną w zabiegach kosmetycznych. W ramach tego kierunku studenci nabywają umiejętności praktyczne w zakresie poprawy stanu fizjologicznego organizmu oraz działania w ścisłej współpracy z personelem medycznym (dermatologiem, alergologiem, chirurgiem plastycznym) podczas dokonywania zabiegów pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w gabinetach kosmetycznych, ale i w laboratoriach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek oraz w placówkach odnowy biologicznej. Zdobyta wiedza zawodowa pozwala im również na samodzielne organizowanie, urządzenie, wyposażenie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.
 • Praktyki
  Studia są prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Kosmetologia. To 3 letnie studia kończące się nadaniem tytułu licencjata po pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym.
 • Szczegółowe informacje
  Studia są prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Kosmetologia. To 3 letnie studia kończące się nadaniem tytułu licencjata po pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym.

  Perspektywy zawodowe
  Absolwent 3-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjatu i kwalifikacje kosmetologa. W czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:
  • zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.
  • właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
  • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
  • stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
  • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
  • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody;
  • udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;
  • edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych;
  • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami, oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
  • pracy związanej z produkcją kosmetyków;
  • twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;
  • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.
  Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, absolwent powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  Głównymi obszarami pracy zawodowej licencjata będą oprócz gabinetów kosmetycznych również nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA, oraz fabryki i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków. Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia (połączenie wiedzy z zakresu nauk medycznych i chemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania szerokiego wachlarza tradycyjnych i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych), absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności z zakresu prowadzenia salonu piękności i odnowy biologicznej. Umożliwi to absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy.

  Program studiów

  Liczba godzin zajęć (punktów ECTS) na studiach licencjackich z Kosmetologii wynosi 2265 godzin (180 punktów). Na przedmioty ogólne i podstawowe przeznaczono 900 godzin, a przedmiotom kierunkowym podporządkowanych zostało 1365 godzin.

  Przedmioty ogólne
  • Język obcy
  • Wychowanie fizyczne
  • Informatyka
  Przedmioty podstawowe
  • Chemia ogólna
  • Podstawy biologii i genetyki
  • Histologia
  • Biofizyka
  • Anatomia
  • Fizjologia człowieka
  • Patofizjologia
  • Mikrobiologia
  • Biochemia
  • Higiena
  • Psychologia
  • Immunologia
  • Farmakologia
  • Podstawy toksykologii
  • Doraźna pomoc przedmedyczna
  • Promocja zdrowia
  • Metodologia badań
  • Podstawy pedagogiki
  Przedmioty kierunkowe
  • Kosmetologia pielęgnacyjna
  • Kosmetologia upiększająca
  • Kosmetologia lecznicza
  • Chemia kosmetyczna
  • Receptura kosmetyczna
  • Podstawy fizjoterapii i masażu
  • Dermatologia
  • Sensoryka i środki zapachowe
  • Specjalistyczna aparatura w kosmetyce
  • Historia kosmetyki
  • Aromaterapia
  • Podstawy ziołolecznictwa
  • Surowce naturalne w kosmetyce
  • Podstawy kinezyterapii
  • Estetyka
  • Kształtowanie sylwetki i postawy ciała
  • Etyka zawodowa
  • Mikologia
  • Marketing w ochronie zdrowia
  • Podstawy przedsiębiorczości i ochrona własności intelektualnej
  • Wizaż
  • Stylizacja
  • Zajęcia fakultatywne
  • Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Moda i Kosmetyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |