Home > Studia I Stopnia > Stomatologia > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Inżynieria Materiałowa - Specjalność Technika Dentystyczna - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Inżynieria Materiałowa - Specjalność Technika Dentystyczna - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiT- Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Inżynieria Materiałowa - Specjalność Technika Dentystyczna - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  WSEiT oferuje studentom studia I stopnia (inżynierskie)* na kierunku Inżynieria Materiałowa. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania przyjętymi przez MNiSW na kierunku Inżynieria Materiałowa. Jako jedyna uczelnia w Wielkopolsce WSEiT oferuje kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa specjalności:
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Podjęcie studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalność Technika Dentystyczna zapewnia uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowych, które umożliwią wykonywanie pracy na samodzielnym stanowisku lub prowadzenie własnej działalności w zawodzie technik dentystyczny.

  Specjalność Technika Dentystyczna utworzono celem uzupełnienia luki w szkolnictwie Wielkopolski, jaka istnieje w systemie kształcenia osób kończących kierunek technika dentystyczna. Aktualne prognozy wskazują, że rynek pracy w tych zawodach będzie się rozszerzał w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Program studiów został tak skonstruowany, aby również osoby nie posiadające wykształcenia technicznego mogły podjąć naukę na tym kierunku.

  Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera po pomyślnym złożeniu egzaminu dyplomowego inżynierskiego. Liczba godzin zajęć na studiach inżynierskich wynosić będzie 3825 godzin. Przedmiotom kierunkowym wraz z przedmiotami specjalistycznymi w standardach podporządkowane zostało na studiach inżynierskich 2940 godzin (155 punkty ECTS).

  Studenci kierunku odbywają obowiązkowo 14-tygodniową praktykę zawodową (technologiczną): po II roku studiów (7 tygodni) i po III roku studiów (7 tygodni) oraz tygodniową praktykę dyplomową w semestrze dyplomowym oraz praktyki zawodowe w zakresie techniki dentystycznej.

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa o specjalności Technika Dentystyczna w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu posiadać będzie bardzo gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do rozwiązywania zagadnień doskonalenia technologii i właściwości materiałów stosowanych w protetyce dentystycznej i ortodoncji oraz wykonywania zawodu technik dentystyczny. Mając również przygotowanie zawodowe w zawodzie technik dentystyczny, będzie wykonywał protezy stałe, ruchome oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza, a także naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Pozna nowoczesne technologie wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia.

  Dobrze wykształceni Absolwenci zarówno w podstawach nauki o materiałach, jak i w nowoczesnych technologiach materiałowych, znajdą łatwo zatrudnienie w laboratoriach protetycznych wykonujących usługi protetyczne oraz nakierowanych na działalność innowacyjną i wdrożeniową nowoczesnych technologii protetycznych. Uzyskana wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie wyzwań nowoczesnej stomatologii i znalezienie atrakcyjnej pracy.

  Program kształcenia Przedmioty kształcenia ogólnego:
  • Prawo gospodarcze
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Język obcy
  • Wychowanie fizyczne
  Przedmioty podstawowe:
  • Matematyka
  • Fizyka i fizyka ciała stałego
  • Chemia ogólna
  • Chemia fizyczna
  • Korozja i biokorozja
  • Podstawy informatyki
  • Elektrotechnika i elektronika
  • Mechanika
  • Wytrzymałość materiałów i teoria sprężystości i plastyczności
  • Termodynamika techniczna
  • Podstawy rysunku technicznego
  • Geometria wykreślna i grafika inżynierska
  • Podstawy projektowania
  • Finanse w ochronie zdrowia
  • Podstawy ekonomii
  • Zasady gospodarki rynkowej i organizacji
  Przedmioty kierunkowe:
  • Wstęp do materiałoznawstwa z elementami krystalografii
  • Materiałoznawstwo techn.-dentystyczne
  • Struktura stopów
  • Projektowanie i dobór materiałów inżynierskich
  • Materiały i tworzywa w inż. dentystycznej
  • Metale i stopy
  • Ceramika i szkło
  • Polimery z podstawami chemii organicznej
  • Kompozyty
  • Metalografia
  • Rentgenografia strukturalna
  • Mikroskopia elektronowa
  • Badania nieniszczące
  • Odlewnictwo z elementami metalurgii
  • Przeróbka plastyczna
  • Metalurgia proszków
  • Podstawy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
  • Obróbka ubytkowa i spajanie
  • Inżynieria warstwy wierzchniej i złącza met.-cer.
  • Recykling wyrobów
  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe:
  • Epidemiologia
  • Zdrowie publiczne
  • Ochrona środowiska
  • Biomechanika inżynierska w technologii dentystycznej
  • Anatomia z elementami fizjologii
  • Pierwsza pomoc
  • Modelarstwo
  • Ortodoncja
  • Technika dentystyczna
  • Pracownia ortodoncji
  • Pracownia technik dentystycznych
  • Fakultet
  • Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Stomatologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |